Fagets formål er at træne de studerendes evne til syntese af den viden, de har indhentet i de øvrige kliniske og klinisk-teoretiske discipliner i studiets forløb. Dette centreres omkring akutte patientsituationer i/uden for hospitalet.

Undervisningen tager derfor udgangspunkt i korte kasuistikker, lysbilleder og videooptagelser. Emnevalget vil blandt andet omfatte: Akutte brystsmerter, synkope, kramper, den akut febrile patient, akutte socialmedicinske problemer, akut endokrinologi, det akut syge barn samt andre emner.

Læs mere

In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

— Cicero
 • ACLS – Advanced cardiac life support

  ACLS – Advanced cardiac life support

  Courses are based on AHA guidelines and no skills-check is required to complete this course. This is 100% online and your course begins after completing checkout. Study at your own pace, and take the exam when you are ready. There is no time limit and you have 3 attempts to pass the exam.

  Læs mere
 • Acute and Critical Care Medicine at a Glance, 2nd Edition

  Acute and Critical Care Medicine at a Glance, 2nd Edition

  Each bite-sized chapter is covered in a double-page spread with colour summary diagrams on the left page and explanatory text on the right. Covering a wide range of topics, books in the at a Glance series are ideal as introductory subject texts or for revision purposes, and are useful throughout medical school and beyond.

  Læs mere
 • Acute Clinical Medicine with PDA Software, 2nd Edition

  Acute Clinical Medicine with PDA Software, 2nd Edition

  This title is directed primarily towards health care professionals outside of the United States. It covers the complete range of acute medical conditions and problems that junior doctors are likely to encounter during the first years of training (PRHO/SHO) - the Foundation programme years.

  Læs mere
 • Acute Medicine Pocketbook

  Acute Medicine Pocketbook

  Here's quick access to evidence-based recommendations for the diagnosis and management of 41 acute medical conditions. For each condition, there is a four-page guide with brief, bulleted text that outlines symptoms, investigation, therapy, and more. Recommendations are made based on a systematic review of available evidence using approved EBM methods.

  Læs mere
 • Acute Medicine: Clinical Cases Uncovered

  Acute Medicine: Clinical Cases Uncovered

  Acute Medicine: Clinical Cases Uncovered combines patient cases and outcomes, drawn from real-life experiences, with reference to the curriculum for Training in General (Acute) Medicine. It provides self-assessment MCQs, EMQs and SAQs to give medical students, junior doctors, nurses and allied healthcare professionals the perfect preparation for life on the wards.

  Læs mere
 • Adult Emergency Medicine at a Glance

  Adult Emergency Medicine at a Glance

  Following the familiar, easy-to-use at a Glance format, and in full-colour, this brand new title provides an accessible introduction and revision aid for medical students and junior doctors. Reflecting the increased profile of Emergency Medicine in clinical practice and the medical school curriculum, Adult Emergency Medicine at a Glance provides a user-friendly overview of the key subjects.

  Læs mere
 • Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

  Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

  ATCN er etableret i 1985 i Arizona, USA. En gruppe sygeplejersker blev inspireret af lægernes ATLS kursus, og samtidig mente de, at det ville gøre en forskel på plejen af den svært tilskadekomne patient, hvis modtagelse, behandling og pleje blev varetaget af læger og sygeplejersker uddannet efter de samme principper. Danmark er med etableringen i 2001, kun det tredje land i verden, som tilbyder ATCN.

  Læs mere
 • Advanced Trauma Life Support (ATLS)

  Advanced Trauma Life Support (ATLS)

  I 1976 blev en amerikansk ortopædkirurg udsat for en ulykke, hvor han med sin familie styrtede ned i et mindre privatfly. Oplevelsen af utilstrækkelighed og mangel på systematik i behandlingen af hans familie på et lille sygehus i Nebraska, medførte at han sammen med kolleger startede kurser i traumatologi. Hurtigt blev denne undervisning adopteret af American College of Surgeons, der tilrettelagde ATLS.

  Læs mere