Kemi; videnskaben om stoffernes indre opbygning og de deraf betingede egenskaber samt om de stofforandringer, som kan blive følgen af ændrede ydre betingelser, fx kontakt med andre stoffer eller ændret tryk og temperatur.

Faget handler om den del af kemien, der er relevant for biologiske systemer og danner derved et naturvidenskabeligt grundlag for mange af studiets øvrige fag såsom cellebiologi, biokemi, biofysik, fysiologi, farmakologi og klinisk biokemi.

Læs mere

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • Almen kemi

  Almen kemi

  Rummer de obligatoriske emneområder.

  Læs mere
 • Almen kemi – DTU

  Almen kemi – DTU

  Overordnede kursusmål: Almen kemi er den basis alle kemiske fag bygger på. Målet er derfor at give kendskab til de kemiske grundprincipper samt at anvende disse på kemiske problemer. Læringsmål: En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne navngive simple kovalente kemiske forbindelser og salte, herunder kompleksioner afstemme reaktionsligninger og udføre simple støkiometriske beregninger.

  Læs mere
 • Almen Kemi – KU

  Almen Kemi – KU

  Kurset indeholder en indføring i almen, fysisk og organisk kemi med særlig vægt på områder af kemien, der er væsentlige for forståelsen af biokemiske og biomedicinske emner og problemstillinger. Følgende liste angiver emner, der behandles på kurset: almen kemi, herunder atomets opbygning og grundstoffernes periodiske system, molekyl- og molbegreberne, kemisk binding, homogene og heterogene blandinger.

  Læs mere
 • Almen Kemi reaktionstyper

  Almen Kemi reaktionstyper

  Reaktionstyper, Organisk Kemi.

  Læs mere
 • BASISKEMI A

  BASISKEMI A

  Basiskemi A giver sammen med Basiskemi C og Basiskemi B en grundig indføring i kernestoffet til kemi A. Hvert kapitel afsluttes med en opsamling af de nye kemiske begreber, som eleverne kan arbejde med selvstændigt med ved hjælp af (gratis) elektroniske notatark.

  Læs mere
 • Basiskemi B, Haase

  Basiskemi B, Haase

  Basiskemi B er en gennemrevideret og forøget udgave af Kemi 2000 B-niveau. Sammen med Basiskemi C dækker Basiskemi B kernestoffet på B-niveauet.

  Læs mere
 • Basiskemi C, Haase

  Basiskemi C, Haase

  Bogen kommer rundt om grundstoffer, ioner og ionforbindelser, kovalente bindinger, mængdeberegninger, blandinger, organisk kemi samt syre/base- og redoxreaktioner. Undervejs i findes mange opgaver, der sikrer forståelsen af begreberne. Desuden afsluttes hvert kapitel med en opsamling, hvortil der også hører notatark, der kan hentes frit i en pdf-version.

  Læs mere
 • bookboon.com: Kemi

  bookboon.com: Kemi

  Atomer, kemiske bindinger og kemiske forbindelser, kemisk reaktionskinetik, kemiske ligevægte, syre- og baseteori og elektrokemi - alt dette vil du på en let spiselig måde få et overblik over og en forståelse af i dette kompendium. Et stort antal grafiske illustrationer og konkrete eksempler hjælper indlæringen. Kompendiet dækker over grundbegreber og teori svarende til 1. års undervisning på universitetsniveau.

  Læs mere