Kemi; videnskaben om stoffernes indre opbygning og de deraf betingede egenskaber samt om de stofforandringer, som kan blive følgen af ændrede ydre betingelser, fx kontakt med andre stoffer eller ændret tryk og temperatur.

Faget handler om den del af kemien, der er relevant for biologiske systemer og danner derved et naturvidenskabeligt grundlag for mange af studiets øvrige fag såsom cellebiologi, biokemi, biofysik, fysiologi, farmakologi og klinisk biokemi.

Læs mere

Not even the sky is the limit.

— Imran Parvaiz
 • Chemicool

  Chemicool

  Chemicool was the brainchild of David D. Hsu. of the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA. The website went online in 1996 and since then we have been trying to help out anyone involved in chemistry. The data for this site were acquired with help from the following people; a big thanks goes out to all of them: Cabrol D.; Moore J. W and Kotz J. C.

  Læs mere
 • Chemistry

  Chemistry

  The second edition of this market leading textbook, with a multimedia-integrated approach to the presentation of Chemistry for University students! This is the second edition of this market leading text book. The text and digital package is engineered to cater for the content needs of the first year chemistry course as it is generally taught at universities.

  Læs mere
 • Christoffersen, J: Basal Almen Kemi for Biologer

  Christoffersen, J: Basal Almen Kemi for Biologer

  Vægten lægges på grundlæggende, almene fænomener og love. Kendskab hertil er af betydning, for at kunne følge med i den rivende udvikling de biologiske fag gennemgår, hen mod en molekylær forståelse af biologiske processer og systemer. Den kommende bog skrives ikke med henblik på nogle specielle uddannelser, så studerende ved biologisk orienterede uddannelser får et godt forhold til nogle væsentlige principper.

  Læs mere
 • Clinical Chemistry

  Clinical Chemistry

  This book considers what happens to the body's chemistry when affected by disease. Each chapter explains the principle involved and its application to clinical practice. In addition, there is discussion of diagnostic techniques and specific details about patient management. This book stresses how clinical chemistry relates to the practice of medicine by incorporating over 100 real patient case histories.

  Læs mere
 • DTU Kemi

  DTU Kemi

  DTU Kemi varetager størstedelen af undervisningen i kemi på DTU. Forskningen spænder vidt i tråd med målsætningen om forskningsbaseret undervisning. Instituttets styrkeområder er: Bæredygtig kemi - Energi - Kemi på grænsefladen til biologi - Nanokemi - Femtokemi.

  Læs mere
 • Find Formlen – Kemi

  Find Formlen – Kemi

  Denne formelsamling er et hjælpemiddel til de kemiske fag på de første år af ingeniørstudiet indenfor kemi, samt som et overskueligt opslagsværk til anvendelse senere i studiet.
  Den dækker både organisk, fysisk, og almen kemi. Formelsamlingen er baseret på egne erfaringer fra ingeniørstudiet og sammensat med hjælp fra underviserne i de enkelte fag.

  Læs mere
 • Fundamentals of General, Organic, and Chemistry

  Fundamentals of General, Organic, and Chemistry

  Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry by McMurry, Ballantine, Hoeger, and Peterson provides background in chemistry and biochemistry with a relatable context to ensure students of all disciplines gain an appreciation of chemistry’s significance in everyday life. Known for its clarity and concise presentation, this text balances chemical concepts with examples, drawn from students’ everyday lives.

  Læs mere
 • Fundamentals of Organic Chemistry

  Fundamentals of Organic Chemistry

  Master organic chemistry with this thorough, to-the-point introduction to the fascinating science of organic chemistry. In every chapter of FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY, 7e, you'll find applications that demonstrate how organic chemistry relates to your everyday life, a striking full color art program that helps you visualize chemical processes and reactions, and superior learning tools.

  Læs mere