Den almen medicinske speciallægeuddannelse tager 5 år og består af 2 ½ års ansættelse i almen praksis, inklusive en 6 måneders introstilling, og 2 ½ år på sygehusafdelinger.
Internationale undersøgelser viser, at sundhedssystemer med et højt almenmedicinsk uddannelsesniveau og en velfungerende primærsektor er de mest behandlingseffektive.
Nyuddannede danske almen medicinere er formentlig blandt de bedst kvalificerede i verden.

Læs mere

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

  Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)

  Som ordinære medlemmer af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) kan optages speciallæger i almen medicin og yngre læger, der er under uddannelse i specialet almen medicin. De af selskabets medlemmer, der er yngre læger udgør en fraktion af selskabet betegnet FYAM (Forum for yngre almenmedicinere). Der kan optages ekstraordinære medlemmer efter ansøgning til bestyrelsen.

  Læs mere
 • Dansk Selskab for Rejsemedicin

  Dansk Selskab for Rejsemedicin

  Selskabet har som hovedformål ”at styrke interessen for rejsemedicin i Danmark herunder forskning, uddannelse og internationale kontakter”. Rejsemedicin er et selvstændigt medicinsk interesseområde, der i videste forstand, foruden den rejsendes sundhed, omhandler den virkning international rejseaktivitet har på befolkningen på destinationerne.

  Læs mere
 • Den helbredende patientsamtale

  Den helbredende patientsamtale

  Vi skal i højere grad give patienten tid og plads til at reflektere over de spørgsmål, vi sundhedsprofesionelle stiller, fordi det skaber nye indsigter og perspektiv. At lade patienten selv definere, hvad han egentlig ønsker at gøre anderledes, skaber det nødvendige engagement og giver ejerskab. Det gør det, fordi refleksionen og svaret afføder, at patienten anvender sit eget potentiale.

  Læs mere
 • Den motiverende samtale i teori og praksis

  Den motiverende samtale i teori og praksis

  Bogen handler om hvordan man i samtaler, metodisk og professionelt, kan motivere mennesker til forandring. Den motiverende samtale er en evidensbaseret og internationalt anerkendt metode, og bogen tager afsæt i nyeste forskning inden for området. Målet er at præsentere læseren for et teoretisk fundament og en række effektive værktøjer, som kan bruges i praksis.

  Læs mere
 • Den motiverende samtale i teori og praksis

  Den motiverende samtale i teori og praksis

  Bogen handler om hvordan man i samtaler, metodisk og professionelt, kan motivere mennesker til forandring. Den motiverende samtale er en evidensbaseret og internationalt anerkendt metode, og bogen tager afsæt i nyeste forskning inden for området. Målet er at præsentere læseren for et teoretisk fundament og en række effektive værktøjer, som kan bruges i praksis.

  Læs mere
 • Den motiverende samtale, Munksgaard

  Den motiverende samtale, Munksgaard

  Mange aktuelle helbredsproblemer er relateret til vaner og livsstil, og i stedet for medikamentel behandling, er det oplagt at forsøge at hjælpe patienter med denne type problemer til at ændre vaner og livsstil. Det er imidlertid svært at få andre til at ændre adfærd. Den motiverende samtale er en konkret metode til alle, der arbejder forebyggende med patienter.

  Læs mere
 • Den personlige samtale

  Den personlige samtale

  Indføring i kommunikation - Kravene til bedre information og kommunikation skærpes og i denne bog beskrives de generelle forudsætninger for gode professionelle og personlige samtaler. Denne anden udgave er opdateret med bl.a. betydningen af det anerkendende aspekt i samtalen, og der er tilføjet et kapitel om det særlige i at samtale med børn.

  Læs mere
 • Depressionssygdommen – fra videnskab til klinisk praksis

  Depressionssygdommen – fra videnskab til klinisk praksis

  I bogen lægger forfatteren ikke skjul på sin overbevisning om, at alvorlige depressioner har deres baggrund i en ubalance i hjernens transmittersystemer og dermed skyldes en underliggende hjernesygdom. Dette synspunkt er veldokumenteret igennem hele bogen, men Jens Knud Larsen levner også plads til kapitler om psykoterapi og relevante psykologiske undersøgelser og teorier om depression.

  Læs mere