Anæstesiologi; lægevidenskabeligt speciale med fire hovedfunktioner: anæstesi, intensiv terapi, genoplivning og præhospitalsbehandling (dvs. behandling af patienter med akut sygdom inden indlæggelse på sygehus) samt smertebehandling.
Anæstesiologi er først og fremmest et sygehusspeciale, men der findes speciallæger med praksis uden for sygehusvæsenet. De tager sig især af patienter med smerteproblemer, og de giver anæstesi til operationer hos fx øre- og øjenlæger og plastikkirurger.

Læs mere

Overhal dine konkurrenter indenom.

— Bilal Mirza
 • Acute and Critical Care Medicine at a Glance, 2nd Edition

  Acute and Critical Care Medicine at a Glance, 2nd Edition

  Each bite-sized chapter is covered in a double-page spread with colour summary diagrams on the left page and explanatory text on the right. Covering a wide range of topics, books in the at a Glance series are ideal as introductory subject texts or for revision purposes, and are useful throughout medical school and beyond.

  Læs mere
 • Anaesthesia at a Glance

  Anaesthesia at a Glance

  Anaesthesia at a Glance is a brand new title that provides a concise and visually-orientated summary of a comprehensive lecture course in anaesthesia. Ideal for clinical undergraduate medical students and Foundation Programme doctors undertaking anaesthesia attachments, it gives a systematic, broad view of anaesthesia in various specialties.

  Læs mere
 • Anæstesi – en introduktion

  Anæstesi – en introduktion

  Teksten forudsætter, at læseren har en vis teoretisk og klinisk viden, og hensigten er på den baggrund at formidle indsigt i den perioperative medicins principper - principper, som også gælder i arbejdet med akut svært syge patienter i andre sammenhænge. Bogens kortfattede karakter gør den ideel som en grundlæggende men uundværlig indføring i faget anæstesi, der ikke er et selvstændigt eksamensfag på medicinstudiet.

  Læs mere
 • Anæstesi, 4. udgave, FADL

  Anæstesi, 4. udgave, FADL

  Nu udkommer FADL’s Forlag med 4. udgave af ”Anæstesi”. Bogen er gennemrevideret af nye forfattere og redaktører. Resultatet er en bog, der stemmer overens med den virkelighed, som anæstesilægerne har deres daglige gang i. Der er særligt fokus på akutte situationer. ”Anæstesi” har ligeledes fået tilføjet et helt nyt kapitel om den specielle patient – herunder den adipøse.

  Læs mere
 • Anæstesiologi noter

  Anæstesiologi noter

  Noter fra anæstesilogisk afdeling, Frederiksberg Hospital.

  Læs mere
 • Anesthesia and Uncommon Diseases

  Anesthesia and Uncommon Diseases

  Avoid complications associated with unusual and complicated diseases with help from this classic source! Previously edited by Dr. Jonathan Benumof, Anesthesia and Uncommon Diseases, 5th Edition features new editorial leadership from Dr. Lee A. Fleisher, an acknowledged leader in the field of perioperative medicine and anesthesiology.

  Læs mere
 • Atlas of Pain Management Injection Techniques

  Atlas of Pain Management Injection Techniques

  This resource conveniently places at your fingertips every essential pain management injection technique used today — in a straightforward, beautifully illustrated manner that lends itself to ready implementation in any clinical setting. Leading expert Steven D. Waldman, MD, JD gives you the benefit of his extensive experience.

  Læs mere
 • Bashir, A: Anæstesi

  Bashir, A: Anæstesi

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere