Den medicinske anatomi er læren om menneskelegemets opbygning. Det er et af de store grundfag i lægestudiet og giver forudsætninger for senere eller samtidig undervisning i en række andre fag, bl.a. fysiologi, patologisk anatomi og de fleste af de kliniske fag.
Anatomien inddeles i den makroskopiske anatomi, som omfatter de strukturer, der er synlige med det blotte øje, og den mikroskopiske anatomi (cytologien og histologien), som behandler cellernes og vævenes struktur.

Læs mere

Never forget that it is not a pneumonia, but a pneumonic man who is your patient.

— William Withey Gull
 • Huskeregler til medicinstudiet, FADL

  Huskeregler til medicinstudiet, FADL

  Hensigten med denne bog er at gøre udenadslæren på medicinstudiet nemmere samt at tilbyde en anderledes måde at læse og repetere stoffet på. Som eksempel kan nævnes faget anatomi, hvor den store mængde information nærmest er umulig at lære udenad. Her kan en huskeregel, enten fordi den rimer eller er sjofel, blive et lyspunkt i erindringens lumre mørke.

  Læs mere
 • Imaging Atlas of Human Anatomy CD-ROM

  Imaging Atlas of Human Anatomy CD-ROM

  Based on Weir & Abrahams' Imaging Atlas of Human Anatomy, 3rd Edition, this CD-ROM presents all of the anatomical structures of the normal, healthy human body as seen via the full range of modern imaging techniques. The content is completely revised and updated to reflect the state of the art in CT, MR, ultrasound, and color Doppler imaging.

  Læs mere
 • Imaging anatomy

  Imaging anatomy

  Welcome to the interactive atlas for learning imaging anatomy. 1) User-friendly interface which mimics a PACS workstation. 2) Check/uncheck anatomical landmarks to identify anatomic structures. 3) Image manipulation: pan, zoom and adjust brightness/contrast. 4) Cross reference lines. 5) Exquisite imaging studies (Plain film, CT, MRI and ultrasound) with clear, thorough labeling. etc.

  Læs mere
 • Indre Organer 15 – Oesophagus

  Indre Organer 15 – Oesophagus

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 16 – Trachea

  Indre Organer 16 – Trachea

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 17 – Pulmo i pleura

  Indre Organer 17 – Pulmo i pleura

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 18 – Cor

  Indre Organer 18 – Cor

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 20 – Mavetarmkanal

  Indre Organer 20 – Mavetarmkanal

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 21 – Hepar, vesica biliaris

  Indre Organer 21 – Hepar, vesica biliaris

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 22 – Splen

  Indre Organer 22 – Splen

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 23 – Ren, gl suprarenalis

  Indre Organer 23 – Ren, gl suprarenalis

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 25 – Kar og nerver i abdomen

  Indre Organer 25 – Kar og nerver i abdomen

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere