Den medicinske anatomi er læren om menneskelegemets opbygning. Det er et af de store grundfag i lægestudiet og giver forudsætninger for senere eller samtidig undervisning i en række andre fag, bl.a. fysiologi, patologisk anatomi og de fleste af de kliniske fag.
Anatomien inddeles i den makroskopiske anatomi, som omfatter de strukturer, der er synlige med det blotte øje, og den mikroskopiske anatomi (cytologien og histologien), som behandler cellernes og vævenes struktur.

Læs mere

In the nineteenth century men lost their fear of God and acquired a fear of microbes.

— Unknown
 • Anatomic Basis of Neurologic Diagnosis

  Anatomic Basis of Neurologic Diagnosis

  Anatomic Basis of Neurologic Diagnosis is a lavishly illustrated book that places special emphasis on the paramount importance of signs and symptoms for the accurate diagnosis of neurologic disorders. It opens with a comprehensive review of neuroembryology, enabling readers to gain knowledge of normal nervous system development and related developmental disorders.

  Læs mere
 • Anatomiens navne

  Anatomiens navne

  Bogen fungerer som et overskueligt, beskrivende og godt opslagsværk, når man studerer anatomi i forbindelse med sit studie og den gør det muligt for studerende at fordybe sig i de latinske termer. ”Anatomiens navne” er opstillet på en måde, der endvidere gør indlæring af de latinske gloser meget nemmere, idet der står forklaret, hvad ordene betyder på dansk. Dette har til formål at gøre navngivningen mere forståelig.

  Læs mere
 • Anatomisk Atlas

  Anatomisk Atlas

  Anatomisk Atlas gennemgår organernes opbygning, forholdet mellem organerne og mellem anatomisk struktur og funktion. Der er lagt vægt på et tæt samspil mellem de detaljerede og instruktive illustrationer og den tilhørende tekst. Hvert kapitel indeholder kliniske eksempler og ordforklaringer. Anatomisk Atlas kan anvendes sammen med Menneskets Fysiologi.

  Læs mere
 • Anatomisk billedordbog

  Anatomisk billedordbog

  Anatomisk billedordbog er et opslagsværk, hvori hver enkelt betegnelse i den anatomiske nomenklatur er defineret, karakteriseret og lokaliseret på baggrund af hundredevis af detaljerede stregtegninger. Bogen er en værdifuld hjælp i forbindelse med indlæring og repetition af anatomien.

  Læs mere
 • Anatomiundervisning for Ergo- og Fysioterapeutstuderende

  Anatomiundervisning for Ergo- og Fysioterapeutstuderende

  En personlig hjemmeside med masser af fagligt relevant indhold.

  Læs mere
 • Anatomy Flash Cards: Anatomy on the Go

  Anatomy Flash Cards: Anatomy on the Go

  This handy set of flash cards helps you perfect your understanding of anatomy. Featuring the exquisite illustrations from Atlas of Anatomy, these flash cards are a valuable tool for studying, memorizing, and reviewing the most important concepts in human anatomy. Each card features a full-color illustration with key structures labeled numerically.

  Læs mere
 • Anatomy at a Glance, 3rd Edition

  Anatomy at a Glance, 3rd Edition

  Following the familiar, easy-to-use at a Glance format, and in full-colour, this new edition provides an accessible introduction and revision aid for medical, nursing and all health sciences students. Thoroughly updated and now fully supported by a set of web-based flashcards, Anatomy at a Glance provides a user-friendly overview of anatomy to encapsulate all that the student needs to know.

  Læs mere
 • Anatomy of the Human Body

  Anatomy of the Human Body

  The Bartleby.com edition of Gray’s Anatomy of the Human Body features 1,247 vibrant engravings—many in color—from the classic 1918 publication, as well as a subject index with 13,000 entries ranging from the Antrum of Highmore to the Zonule of Zinn.

  Læs mere
 • Andersen, T: Almen Histologi

  Andersen, T: Almen Histologi

  Noter lavet af stud.med. Thomas Andersen til anatomieksamen.

  Læs mere
 • Andersen, T: Øret

  Andersen, T: Øret

  Det er mine noter fra første semesters kursus i humanbiologi. De baserer sig på Hole's Essentials of Human Anatomy and Physiology, eighth edition. De er således absolut ikke fyldestgørende, men kan/bør udelukkende benyttes i forbindelse med første semesters kursus i humanbiologi.

  Læs mere
 • Atlas of Anatomy Image Collection, General Anatomy

  Atlas of Anatomy Image Collection, General Anatomy

  Faculty can use this outstanding collection of original artwork to add a brilliant visual dimension to their lectures that will not only pique their students' interest in course material, but also help students gain a more complete understanding of anatomy. Practitioners and researchers can also enhance their presentations with images from the DVD. Each illustration is available with or without labeling and captions.

  Læs mere
 • Åndedrættet

  Åndedrættet

  Åndedrættets anatomi, fysiologi og sygdomslære. Lunger, brystkasse og åndedrætsbevægelserne beskrives. Åndedrættets regulering af ilt og kuldioxid forklares. Der gives et oveblik ove lungesygdommene, deres følgetilstande og de undersøgelser der foretages for at stille diagnose og give behandling. Derefter gennemgås astma, kronisk bronkitis, lungebetændelse, støvlunge, lungekræft og tobakssygdomme.

  Læs mere