Den medicinske anatomi er læren om menneskelegemets opbygning. Det er et af de store grundfag i lægestudiet og giver forudsætninger for senere eller samtidig undervisning i en række andre fag, bl.a. fysiologi, patologisk anatomi og de fleste af de kliniske fag.
Anatomien inddeles i den makroskopiske anatomi, som omfatter de strukturer, der er synlige med det blotte øje, og den mikroskopiske anatomi (cytologien og histologien), som behandler cellernes og vævenes struktur.

Læs mere

Never forget that it is not a pneumonia, but a pneumonic man who is your patient.

— William Withey Gull
 • Mikkelsen, R: Kompendium i Neuroanatomi

  Mikkelsen, R: Kompendium i Neuroanatomi

  stud.med. Ronni Mikkelsen har i forbindelse med 2. semester på Århus Universitet lavet nogle gode noter i neuro anatomi og histologi. Tak for det!

  Læs mere
 • Nassehi, D: Guide til en Nem Spot

  Nassehi, D: Guide til en Nem Spot

  Lavet af stud.med. Damoun Nassehi fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Netter’s Clinical Anatomy, Saunders

  Netter’s Clinical Anatomy, Saunders

  Netter’s Clinical Anatomy, 2nd Edition, by John T. Hansen, PhD, is an anatomy resource that clearly provides a comprehensive understanding of complex clinical anatomical concepts. Nearly 600 beautifully colored illustrations offer essential depictions of normal and pathologic anatomy and embryology, accompanied by supportive text to help you understand their clinical relevance.

  Læs mere
 • Netter’s Concise Radiologic Anatomy

  Netter’s Concise Radiologic Anatomy

  Designed to make learning more interesting and clinically meaningful, Netter's Concise Radiologic Anatomy, 2nd Edition matches radiologic images-from MR and ultrasound to CT and advanced imaging reconstructions-to the exquisite artwork of master medical illustrator Frank H. Netter, MD.

  Læs mere
 • Neuroanatomi

  Neuroanatomi

  Faget volder, på grund af sin kompleksitet og egenartede nomenklatur, ofte indlæringsmæssige problemer. Denne bog giver pga. sin enkelhed førstegangslæseren mulighed for at forstå nervesystemet som et sammenhængende hele på det anatomiske og funktionelle plan. Materialet er udvalgt på baggrund af den kliniske anvendelighed, og der er i samtlige kapitler lagt vægt på relevante kliniske problemstillinger.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Det motoriske system

  Neuroanatomi: Det motoriske system

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Det sensoriske system

  Neuroanatomi: Det sensoriske system

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Hjernedissektion

  Neuroanatomi: Hjernedissektion

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Oversigt neuroanatomiske baner

  Neuroanatomi: Oversigt neuroanatomiske baner

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Speciel sensorik

  Neuroanatomi: Speciel sensorik

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomy – An Illustrated Colour Text

  Neuroanatomy – An Illustrated Colour Text

  Introduction and overview. Cells of the nervous system. Peripheral nervous system. Autonomic nervous system. Coverings of the central nervous system. Ventricular system and cerebrospinal fluid. Blood supply of the central nervous system. Spinal cord. Brain stem. Cranial nerves and cranial nerve nuclei. Cerebellum. Thalamus. Cerebral hemisphere and cerebral cortex. Corpus striatum.

  Læs mere
 • Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance

  Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance

  Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance provides a user-friendly introduction to the anatomy, biochemistry, physiology and pharmacology of the human nervous system within one, succinct, highly-illustrated volume. The double page spreads begin by summarising the anatomical structure and function of the different components of the central nervous system.

  Læs mere