Anæstesiologi; lægevidenskabeligt speciale med fire hovedfunktioner: anæstesi, intensiv terapi, genoplivning og præhospitalsbehandling (dvs. behandling af patienter med akut sygdom inden indlæggelse på sygehus) samt smertebehandling.
Anæstesiologi er først og fremmest et sygehusspeciale, men der findes speciallæger med praksis uden for sygehusvæsenet. De tager sig især af patienter med smerteproblemer, og de giver anæstesi til operationer hos fx øre- og øjenlæger og plastikkirurger.

Læs mere

In the nineteenth century men lost their fear of God and acquired a fear of microbes.

— Unknown
 • Anaesthesia at a Glance

  Anaesthesia at a Glance

  Anaesthesia at a Glance is a brand new title that provides a concise and visually-orientated summary of a comprehensive lecture course in anaesthesia. Ideal for clinical undergraduate medical students and Foundation Programme doctors undertaking anaesthesia attachments, it gives a systematic, broad view of anaesthesia in various specialties.

  Læs mere
 • Anesthesia and Uncommon Diseases

  Anesthesia and Uncommon Diseases

  Avoid complications associated with unusual and complicated diseases with help from this classic source! Previously edited by Dr. Jonathan Benumof, Anesthesia and Uncommon Diseases, 5th Edition features new editorial leadership from Dr. Lee A. Fleisher, an acknowledged leader in the field of perioperative medicine and anesthesiology.

  Læs mere
 • Anæstesi – en introduktion

  Anæstesi – en introduktion

  Teksten forudsætter, at læseren har en vis teoretisk og klinisk viden, og hensigten er på den baggrund at formidle indsigt i den perioperative medicins principper - principper, som også gælder i arbejdet med akut svært syge patienter i andre sammenhænge. Bogens kortfattede karakter gør den ideel som en grundlæggende men uundværlig indføring i faget anæstesi, der ikke er et selvstændigt eksamensfag på medicinstudiet.

  Læs mere
 • Anæstesi, 4. udgave, FADL

  Anæstesi, 4. udgave, FADL

  Nu udkommer FADL’s Forlag med 4. udgave af ”Anæstesi”. Bogen er gennemrevideret af nye forfattere og redaktører. Resultatet er en bog, der stemmer overens med den virkelighed, som anæstesilægerne har deres daglige gang i. Der er særligt fokus på akutte situationer. ”Anæstesi” har ligeledes fået tilføjet et helt nyt kapitel om den specielle patient – herunder den adipøse.

  Læs mere
 • Anæstesiologi noter

  Anæstesiologi noter

  Noter fra anæstesilogisk afdeling, Frederiksberg Hospital.

  Læs mere
 • Atlas of Pain Management Injection Techniques

  Atlas of Pain Management Injection Techniques

  This resource conveniently places at your fingertips every essential pain management injection technique used today — in a straightforward, beautifully illustrated manner that lends itself to ready implementation in any clinical setting. Leading expert Steven D. Waldman, MD, JD gives you the benefit of his extensive experience.

  Læs mere
 • Bashir, A: Anæstesi

  Bashir, A: Anæstesi

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Basics of Anesthesia, 5th Edition

  Basics of Anesthesia, 5th Edition

  Widely acknowledged as the foremost introductory text, this latest edition provides the most authoritative and complete overview of anesthesia theory and practice and continues to serve as an excellent primer on the scope and practice of anesthesiology. Superbly edited by two of the foremost experts in the field, the new edition is presented in full color and includes updated information on new areas.

  Læs mere
 • Basics of Anesthesia, 6th Edition

  Basics of Anesthesia, 6th Edition

  With the most authoritative and complete overview of anesthesia theory and practice, the latest edition of Basic Anesthesia, edited by noted anesthesiologist Ronald D. Miller, MD and Manuel C. Pardo, Jr., MD, continues to serve as an excellent primer on the scope and practice of anesthesiology.

  Læs mere
 • Børneanæstesi, FADL

  Børneanæstesi, FADL

  “Børneanæstesi” giver et bredt overblik over og dybt indblik i børneanæstesien. Den er skrevet af et stort udsnit af danske anæstesiologer med specifik viden inden for området. Typografisk og illustrationsmæssigt er bogen på forkant med speciallavede tegninger og fotografier.

  Læs mere
 • Critical Care Medicine at a Glance

  Critical Care Medicine at a Glance

  Critical Care Medicine at a Glance is an accessible introduction and revision text for junior clinicians. Fully revised and updated to reflect changes to the content and assessment methods used by medical schools and postgraduate training programmes, this at a Glance provides a user-friendly overview of critical care medicine to encapsulate all that the student needs to know.

  Læs mere
 • Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

  Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

  Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) er et af de største videnskabelige selskaber i Danmark. Selskabets formål er, at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af Selskabets discipliner samt yde rådgivning i uddannelses- og lægefaglige spørgsmål.

  Læs mere