En læge er en person, der har bestået afsluttende eksamen i medicin (cand.med.) ved et godkendt lægevidenskabeligt fakultet på et universitet, og som har aflagt lægeløftet. Langt de fleste danske læger er organiseret i Lægeforeningen.

Du skal rådgive patienten om behandlingen og give oplysninger om brug og dosering af medicin, risici m.v. De fleste lægevidenskabelige kandidater arbejder som hospitalslæger eller praktiserende læger.

Læs mere

There is no substitute -whatsoever, for hard work and experience.

— Imran Parvaiz
 • Best Doctor

  Best Doctor

  Our proprietary medical diagnosis service provides patients with access to the best medical minds in the world, no matter where they are. We are removing the burden of uncertainty from patients’ shoulders and creating a personal, compassionate and comprehensive way to ensure that people get the best possible medical advice.

  Læs mere
 • Bjerre, J: De 7 lægeroller

  Bjerre, J: De 7 lægeroller

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Den hippokratiske ed

  Den hippokratiske ed

  Den hippokratiske ed er den første kendte nedskrivning af etiske og kollegiale regler for læger og lægegerning. Eden kaldes også asklepiade-eden. Den indgår i den samling af oldgræske medicinske skrifter, som går under navnet Corpus Hippocraticum, og har ligesom denne navn efter lægen Hippokrates fra Kos (ca. 460 - 370 f.v.t.).

  Læs mere
 • Doctor.com

  Doctor.com

  Doctor.com powers the first vertical network that connects patients and healthcare providers across the web. Every month, millions of patients use our tools to find, evaluate, and engage with the providers best suited to address their specific needs and preferences.

  Læs mere
 • Kjer, D: De 7 lægeroller

  Kjer, D: De 7 lægeroller

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Lægeforeningen

  Lægeforeningen

  Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger i Danmark Lægeforeningen varetager lægers interesser ved at søge indflydelse på politiske holdninger og beslutningsprocesser, der har betydning for sygdom og sundhed og lægers arbejde. Vi arbejder for at fremme kollegialitet og høj faglighed blandt læger. Vi bidrager aktivt til at styrke lægers mulighed for at uddanne sig.

  Læs mere
 • Lægehåndbogen

  Lægehåndbogen

  Lægehåndbogen er et elektronisk opslagsværk, som ejes af Danske Regioner og de 5 regioner. Lægehåndbogen er en del af den fælles offentlige sundhedsportal – www.sundhed.dk. Lægehåndbogen indeholder ca. 3.000 sygdomsartikler og over 2.000 illustrationer i form af medicinske tegninger, røntgenbilleder, animationer og fotos.

  Læs mere
 • Læger uden Grænser

  Læger uden Grænser

  Læger uden Grænser (MSF) er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Vores primære formål er at yde nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.

  Læs mere