Chemistry is the science of the internal structure of the substances and related properties as well as the substance changes that may be the result of altered external conditions, such as contact with other substances or altered pressure and temperature.

The subject is about the part of the chemistry that is relevant to biological systems, thus forming a scientific foundation for many other subjects such as cell biology, biochemistry, biophysics, physiology, pharmacology and clinical biochemistry.

Read more

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

— Voltaire
 • Almen kemi

  Almen kemi

  Rummer de obligatoriske emneområder.

  Read more
 • Almen kemi – DTU

  Almen kemi – DTU

  Overordnede kursusmål: Almen kemi er den basis alle kemiske fag bygger på. Målet er derfor at give kendskab til de kemiske grundprincipper samt at anvende disse på kemiske problemer. Læringsmål: En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne navngive simple kovalente kemiske forbindelser og salte, herunder kompleksioner afstemme reaktionsligninger og udføre simple støkiometriske beregninger.

  Read more
 • Almen Kemi – KU

  Almen Kemi – KU

  Kurset indeholder en indføring i almen, fysisk og organisk kemi med særlig vægt på områder af kemien, der er væsentlige for forståelsen af biokemiske og biomedicinske emner og problemstillinger. Følgende liste angiver emner, der behandles på kurset: almen kemi, herunder atomets opbygning og grundstoffernes periodiske system, molekyl- og molbegreberne, kemisk binding, homogene og heterogene blandinger.

  Read more
 • Almen Kemi reaktionstyper

  Almen Kemi reaktionstyper

  Reaktionstyper, Organisk Kemi.

  Read more
 • BASISKEMI A

  BASISKEMI A

  Basiskemi A giver sammen med Basiskemi C og Basiskemi B en grundig indføring i kernestoffet til kemi A. Hvert kapitel afsluttes med en opsamling af de nye kemiske begreber, som eleverne kan arbejde med selvstændigt med ved hjælp af (gratis) elektroniske notatark.

  Read more
 • Basiskemi B, Haase

  Basiskemi B, Haase

  Basiskemi B er en gennemrevideret og forøget udgave af Kemi 2000 B-niveau. Sammen med Basiskemi C dækker Basiskemi B kernestoffet på B-niveauet.

  Read more
 • Basiskemi C, Haase

  Basiskemi C, Haase

  Bogen kommer rundt om grundstoffer, ioner og ionforbindelser, kovalente bindinger, mængdeberegninger, blandinger, organisk kemi samt syre/base- og redoxreaktioner. Undervejs i findes mange opgaver, der sikrer forståelsen af begreberne. Desuden afsluttes hvert kapitel med en opsamling, hvortil der også hører notatark, der kan hentes frit i en pdf-version.

  Read more
 • bookboon.com: Kemi

  bookboon.com: Kemi

  Atomer, kemiske bindinger og kemiske forbindelser, kemisk reaktionskinetik, kemiske ligevægte, syre- og baseteori og elektrokemi - alt dette vil du på en let spiselig måde få et overblik over og en forståelse af i dette kompendium. Et stort antal grafiske illustrationer og konkrete eksempler hjælper indlæringen. Kompendiet dækker over grundbegreber og teori svarende til 1. års undervisning på universitetsniveau.

  Read more