Den almen medicinske speciallægeuddannelse tager 5 år og består af 2 ½ års ansættelse i almen praksis, inklusive en 6 måneders introstilling, og 2 ½ år på sygehusafdelinger.
Internationale undersøgelser viser, at sundhedssystemer med et højt almenmedicinsk uddannelsesniveau og en velfungerende primærsektor er de mest behandlingseffektive.
Nyuddannede danske almen medicinere er formentlig blandt de bedst kvalificerede i verden.

Read more

In the nineteenth century men lost their fear of God and acquired a fear of microbes.

— Unknown
 • A Guide to Reading and Understanding the EKG

  A Guide to Reading and Understanding the EKG

  This guide will help you learn to interpret 12-lead EKG patterns. This is not a comprehensive guide to EKG interpretation, and for further reading, the Dubin textbook is the introductory book of choice. This text was developed for use by NYU School of Medicine students, but may be used by any medical teaching institution, without charge, as long as the document is not modified.

  Read more
 • Akutte hudsygdomme, Munksgaard

  Akutte hudsygdomme, Munksgaard

  Bogen indeholder et selvstændigt kapitel for hver af de forskellige typer udslæt, og kapitlerne er igen underinddelt i afsnit for hver af de forskellige sygdomme indenfor det pågældende område. Disse sygdomsafsnit indledes med billeder, der illustrerer den pågældende sygdom, som derefter beskrives både systematisk og summarisk.

  Read more
 • Allmennmedisin, Munksgaard

  Allmennmedisin, Munksgaard

  Allmennmedisin er 2. udgave af den norske lærebog i klinisk almen medicin, som er skrevet til brug for lægernes grunduddannelse. Der lægges vægt på at beskrive symptomer og sygdomme, som er relevante for almen praksis, og på at vise hvordan almenmedicinsk arbejde udføres i praksis med henblik på udredning og behandling af de almindeligste tilstande og sygdomme.

  Read more
 • Almen medicin, Munksgaard

  Almen medicin, Munksgaard

  Tilgangen til emnerne er problemorienteret i form af afsnitsoverskrifter formuleret som spørgsmål, kombineret med korte indledningsresuméer. Erfaringsbaseret læring er bogens bærende pædagogiske princip, og gennemgangen af typiske kliniske situationer og problemstillinger samt et afsnit om praktiske procedurer gør bogen let at bruge i det daglige kliniske arbejde. De enkelte kapitler er afsluttede enheder.

  Read more
 • Almen medicin, Munksgaard

  Almen medicin, Munksgaard

  Steinar Hunskårs store nordiske standardværk i almen medicin udkommer nu i en bearbejdet dansk version. Bearbejdelsen til danske forhold med bl.a. beskrivelse af dansk lovgivning og organisering samt dansk talmateriale er varetaget af en gruppe af 6 fagkonsulenter, der repræsenterer alle fire medicinske fakulteter i Danmark og DSAM.

  Read more
 • Alzheimerforeningen

  Alzheimerforeningen

  Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.

  Read more
 • American Academy of Family Physicians

  American Academy of Family Physicians

  The American Academy of Family Physicians is the national association of family doctors. It is one of the largest national medical organizations, with more than 115,900 members in 50 states, D.C., Puerto Rico, the Virgin Islands, and Guam, as well as internationally. 

 The AAFP was founded in 1947 to promote and maintain high quality standards for family doctors who are providing continuing comprehensive health care.

  Read more
 • Andersen, T: Synet

  Andersen, T: Synet

  Det er mine noter fra første semesters kursus i humanbiologi.

  Read more