Intern medicin, medicinsk fagområde, der omfatter ikke-kirurgisk diagnostik, behandling samt udforskning af sygdomme, der udspiller sig i de indre organer (indre sygdomme).

Den læge, der er særligt uddannet i dette fagområde, betegnes speciallæge i intern medicin eller internist.

Read more

In the nineteenth century men lost their fear of God and acquired a fear of microbes.

— Unknown
 • Basisbog i medicin og kirurgi (Dansk)

  Basisbog i medicin og kirurgi (Dansk)

  Basisbog i medicin og kirurgi udgør en overskuelig dansksproget introduktion til de to centrale kliniske fag på medicinstudiet: intern medicin og kirurgi. I bogens indhold og opbygning er der lagt vægt på hyppige og almindelige sygdomme samt på mere sjældne tilstande, hvor manglende viden om sygdommen kan få fatale konsekvenser for patienten. (Dansk)

  Read more
 • Det mest almindelige (Dansk)

  Det mest almindelige (Dansk)

  Den kliniske del af medicinstudiet har traditionelt været studeret via store encyklopædiske værker. ”Det mest almindelige” af Michael Moesmann Madsen vender denne tilgang på hovedet, da det i princippet er umuligt at huske og vide alt. Bogen præsenterer et princip hvor overblik, sortering og det væsentligste i den kliniske del af medicinstudiet er i fokus. (Dansk)

  Read more
 • Diabetes – sygdom, behandling og organisation (Dansk)

  Diabetes – sygdom, behandling og organisation (Dansk)

  Bogen indeholder både overordnede perspektiver på sygdommen og detaljerede beskrivelser af behandlinger, problemstillinger, komplikationer og relaterede lidelser, med fokus på de seneste forskningsresultater og resultater fra store kontrollerede kliniske undersøgelser. Bogen er skrevet med vægt på de specielle forhold, der kan gøre sig gældende i dansk diabetologi. (Dansk)

  Read more
 • Diabetes fra A til Z, FADL (Dansk)

  Diabetes fra A til Z, FADL (Dansk)

  For første gang foreligger nu på dansk en oversættelse af den engelske “ABC of Diabetes”, der har været publiceret siden 1983 af Wiley-Blackwell/BMJ Books. På dansk er den blevet til “Diabetes fra A til Z”. Denne nye 6. udgave af bogen giver et godt, kortfattet og velillustreret overblik over diabetes, hvad angår diagnostik, behandling, kontrol m.m. (Dansk)

  Read more
 • Dialyse, 3. udgave, FADL (Dansk)

  Dialyse, 3. udgave, FADL (Dansk)

  “Dialyse” er en håndbog, der omhandler behandlingen af patienter med nyreinsufficiens og dialysebehov. Bogen indeholder bl.a. kapitler om de forskellige dialyseformer, plasmaferese, dialysebehandling af forgiftninger samt forebyggelse og behandling af komplikationer til kronisk nyreinsufficiens. “Dialyse” er skrevet for yngre læger, men henvender sig i høj grad også til sygeplejersker. (Dansk)

  Read more
 • ERC guidelines: Avalanche Accident

  ERC guidelines: Avalanche Accident

  Hypothermia is reduced body temperature that happens when a body dissipates more heat than it absorbs. In humans, it is defined as a body core temperature below 35.0 °C (95.0 °F).[2] Symptoms depend on the temperature. In mild hypothermia there is shivering and mental confusion. In moderate hypothermia shivering stops and confusion increases. In severe hypothermia, there may be paradoxical undressing.

  Read more
 • ERC guidelines: In-hospital Resuscitation

  ERC guidelines: In-hospital Resuscitation

  These guidelines are aimed primarily at healthcare professionals who are first to respond to an in-hospital cardiac arrest and may also be applicable to healthcare professionals working in other clinical settings.

  Read more
 • Hæmatologi – Basisbog (Dansk)

  Hæmatologi – Basisbog (Dansk)

  Hovedvægten er lagt på en gennemgang af de almene principper vedrørende patofysiologi, diagnostik og behandling af hæmatologiske sygdomme og at indføre læseren i fagets basale grundlag og terminologi. Desuden gennemgås de almindeligste blodsygdomme, tilstande og begreber, som man vil kunne møde i klinikken. Bogen er inddelt i overskuelige kapitler med mange illustrationer og tabeller. (Dansk)

  Read more
 • Lungesygdomme, Munksgaard (Dansk)

  Lungesygdomme, Munksgaard (Dansk)

  Lungesygdomme i klinisk praksis er en helt ny bog om emnet, hvor den store vægtning er på klinisk praksis. Derfor er der i denne bog kapitler, som ikke findes i traditionelle lærebøger, bl.a. et selvstændigt kapitel om stuegang. Bogen har særligt fokus på billeddiagnostiske undersøgelser og "hands-on" procedurer samt indikation for og tolkning af lungemedicinske undersøgelser. (Dansk)

  Read more
 • Mave- og tarmsygdomme – Basisbog (Dansk)

  Mave- og tarmsygdomme – Basisbog (Dansk)

  Mave- og tarmsygdomme er en introduktion til gastroenterologi. I bogen gennemgås den normale anatomi og fysiologi, og der beskrives både almindeligt forekommende og sjældnere lidelser, som de studerende kan møde i klinikken. Det er tilstræbt at give en integreret beskrivelse af de medicinske og kirurgiske problemstillinger. I 5. udgave er adskillige afsnit revideret, og omtalen af en række undersøgelses- og behandlingsmetoder er ført à jour. (Dansk)

  Read more
 • Medicin, FADL (Dansk)

  Medicin, FADL (Dansk)

  Bogen er en traditionelt opbygget lærebog med en systematisk gennemgang af de medicinske sygdomme inddelt efter subspecialer. Den pædagogiske tilgang understreges af den overskuelige opbygning, de mange illustrationer og kliniske fotos samt tabeller og bokse. (Dansk)

  Read more
 • Medicinsk Kompendium Lommebog (Dansk)

  Medicinsk Kompendium Lommebog (Dansk)

  5. udgave af Medicinsk Kompendium Lommebog giver en hurtig adgang til kerneområder vedrørende diagnostik og behandling af de almindeligst forekommende tilstande indenfor alle de intern medicinske specialer. (Dansk)

  Read more