Klinisk farmakologi er et tværgående speciale, som omfatter rådgivning og vejledning om anvendelse af lægemidler i hele sundhedsvæsenet med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse. Dette sker på baggrund af en klinisk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk vurdering.

Klinisk farmakologi bidrager til en hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler for såvel den enkelte patient, større grupper af patienter og for samfundet som helhed.

Read more

Disease increases in proportion to the increase in the number of doctors in a place.

— Mahatma Gandhi
 • KU: Klinisk farmakologi noter

  KU: Klinisk farmakologi noter

  Noter fra eksaminatorier i klinisk farmakologi, Københavns universitet.

  Read more
 • Medicin – til gavn eller skade?

  Medicin – til gavn eller skade?

  Hver anden dansker er kronisk syg, og lige så mange får løbende medicin i form af kemiske lægemidler af deres læge. Den samlede skadevirkning hvert år i Danmark af den kemiske medicin svarer til en stor atomkraftulykke, med flere tusinde dødsfald og hundredtusinde hospitalsindlæggelser pga. forgiftning. Det anslås normalt at 8% af alle hospitalsindlæggelser er direkte relateret til medicinbivirkninger.

  Read more
 • Medicin-slave eller ernærings-klog

  Medicin-slave eller ernærings-klog

  Den manipulation der foregår med mennesker med sygdomme og skavanker, er designet til at fastholde os i et konstant forbrug af medikamenter, der i princippet har til hensigt at gøre os alle til slaver af medicin, uden mange chancer for at komme af med sygdommene. I hvert fald ikke for vi beslutter os til selv at tage kontrol over vort eget helbred gennem den viden og sunde fornuft du bl.a. finder i denne bog.

  Read more
 • Medicinskabet

  Medicinskabet

  Hvert år kommer der nye lægemidler på markedet, andre bliver taget ud eller får nyt navn. Medicinskabet er en fortegnelse over lægemidler i Danmark og gør det overskueligt for en almindelige forbruger at afveje fordele og ulemper ved et givent præparat.

  Read more
 • Praktisk Medicin

  Praktisk Medicin

  Den enkelte læge ved oftest bedst, hvad den konkrete situation kræver, og derfor lægger Praktisk Medicin fordomsfrit de relevante behandlingsmetoder frem. Så kan lægen selv vælge. Afgørende for Praktisk Medicin er den faglige tyngde, og derfor har vi allieret os med nogle af de mest indsigtsfulde og erfarne læger som redaktører af de enkelte sektioner.

  Read more
 • Prescribing Scenarios at a Glance

  Prescribing Scenarios at a Glance

  Prescribing Scenarios at a Glance is an innovative resource which allows medical students and junior doctors to practise prescribing skills safely for themselves. Supporting those who wish to develop their prescribing knowledge and clinical reasoning, this book features 50 acute and on call scenarios in a hospital setting.

  Read more
 • Prescribing at a Glance

  Prescribing at a Glance

  The principles of drug therapies are fundamental to medical practitioners in all branches; but are often difficult to get to grips with. Prescribing at a Glance addresses the most common uses of prescription drugs, and follows progress from dose calculation, administration to monitoring the effects in the treatments of major presenting problems.

  Read more
 • medicin.dk

  medicin.dk

  Opslagsværket, der henvender sig til fagfolk inden for sundhedssektoren. Kvaliteten i medicin.dk sikres gennem et samarbejde mellem redaktionen og mere end 130 læger, tandlæger og farmaceuter, der er tilknyttet kataloget som forfattere og referenter. medicin.dk opdateres hver 14. dag og revideres desuden løbende, i takt med at der indhentes ny viden om lægemidler.

  Read more