Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Read more

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • 1500 Questions in Psychiatry

  1500 Questions in Psychiatry

  The advent of Modernising Medical Careers (MMC), the Post Graduate Medical Education and Training Board [PMETB), and possibly other bodies yet to come will keep the format of the MRCPsych in a state of evolution for the foreseeable future. Preparing for changing exams formats poses an added challenge for candidates.

  Read more
 • Åben dialog og netværksarbejde

  Åben dialog og netværksarbejde

  Igennem to årtier har den finske psykolog Jaakko Seikkula stået i spidsen for en nyorientering inden for arbejde med psykisk syge. Omdrejnings-punktet i denne behandlingsform – som herhjemme er blevet kendt under betegnelsen ”laplandsmodellen” – er en idé om, at klientens sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som element i et samlet behandlings-tilbud.

  Read more
 • Acta Psychiatrica Scandinavica

  Acta Psychiatrica Scandinavica

  The aim of Acta Psychiatrica Scandinavica is to publish articles in English of high scientific quality representing clinical and experimental work in psychiatry. The scope is to act as an international forum for the dissemination of information advancing the science and practice of psychiatry. Original articles are welcomed.

  Read more
 • Acute Psychiatry, Churchill Livingstone

  Acute Psychiatry, Churchill Livingstone

  A pocketbook for trainees in psychiatry which gives instant access to the information psychiatrists need in acute clinical situations – how to assess the patient, how to effectively manage psychiatric emergencies as well as the accurate diagnosis and management of common psychiatric conditions.

  Read more
 • ADHD foreningen

  ADHD foreningen

  ADHD står for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. På hjemmesiden her kan du læse meget mere om ADHD, DAMP og beslægtede forstyrrelser.

  Read more
 • Advances in Psychiatric Treatment

  Advances in Psychiatric Treatment

  This innovative bimonthly journal has been designed to promote continuing professional development in psychiatry. Each issue includes commissioned articles dealing with physical and biological aspects of treatment, psychological and sociological interventions, management issues and treatments specific to the different psychiatric sub-specialties.

  Read more
 • Akutte psykiatriske tilstande, FADL

  Akutte psykiatriske tilstande, FADL

  “Akutte psykiatriske tilstande” er 3. udgave af bogen ”Akut psykiatri”. Denne 3. udgave er gennemrevideret og tilpasset de nyeste behandlingsprincipper, og bogen er opdateret med de seneste lovændringer om fx tvang i psykiatrien og patienters retsstilling. Bogen giver en oversigt over et stort antal psykiske lidelser, der beskrives med symptomer, årsager, forekomst og forløb.

  Read more
 • Angstforening

  Angstforening

  I Danmark har der hidtil blandt politikere og i behandlingssystemet været meget lidt opmærksomhed på, at omkring 350.000 mennesker lider af angst. Angstlidelser kan medføre misbrug, depression og i sin yderste konsekvens, selvmord. Det er vigtigt, at man fra politisk side får øjnene op for, hvor mange menneskelige og økonomiske ressourcer, der spildes ved at negligere disse psykiske lidelser.

  Read more