Kirurgi, oprindelig den del af sygdomsbehandlingen, der udføres manuelt og tidligere blev udøvet af kirurger (barberkirurger), der havde fået en håndværksmæssig uddannelse i modsætning til de studerede læger.

Oprindelig omfatter faget således behandling ved operation med instrumenter eller ved bandagering. I 1842 blev kirurg- og lægeuddannelsen sammenlagt i Danmark.

Read more

Not even the sky is the limit.

— Imran Parvaiz
 • Advanced Concepts in Surgical Research, Thieme

  Advanced Concepts in Surgical Research, Thieme

  Advanced Concepts in Surgical Research is a practical, reader-friendly guide to planning, conducting, and evaluating solid, evidence-based surgical research that leads to high-quality results. Geared to the investigator who has already mastered basic principles, this book focuses on more advanced topics such as randomized controlled trials, survey design, reporting of data, and much more.

  Read more
 • Akutte kirurgiske tilstande (Dansk)

  Akutte kirurgiske tilstande (Dansk)

  “Akutte kirurgiske tilstande – 3. udgave” er en praktisk hjælp til spørgsmål, der trænger sig på, når du står med den akutte kirurgiske patient: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbilleder skal der tages, og hvordan fortolkes de? Hvordan forholder jeg mig til traumer, stort blodtab eller sepsis? Bogen hjælper dig med vurdering og behandling af de hyppigste tilstande, der ses i den akutte kirurgiske modtagelse. (Dansk)

  Read more
 • Atlas of Advanced Operative Surgery

  Atlas of Advanced Operative Surgery

  Advance your surgical expertise with Atlas of Advanced Operative Surgery! This new resource picks up where other surgical references leave off, providing highly visual, step-by-step guidance on more than 100 advanced and complex procedures in both general and subspecialty areas.

  Read more
 • Bashir, A: Karsygdomme

  Bashir, A: Karsygdomme

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Bashir, A: Mammasygdomme

  Bashir, A: Mammasygdomme

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Bashir, A: Nefrologi/Urologi

  Bashir, A: Nefrologi/Urologi

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Bashir, A: Plastikkirurgi

  Bashir, A: Plastikkirurgi

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Basisbog i medicin og kirurgi (Dansk)

  Basisbog i medicin og kirurgi (Dansk)

  Basisbog i medicin og kirurgi udgør en overskuelig dansksproget introduktion til de to centrale kliniske fag på medicinstudiet: intern medicin og kirurgi. I bogens indhold og opbygning er der lagt vægt på hyppige og almindelige sygdomme samt på mere sjældne tilstande, hvor manglende viden om sygdommen kan få fatale konsekvenser for patienten. (Dansk)

  Read more
 • Carranza, C: Medicin og Kirurgi

  Carranza, C: Medicin og Kirurgi

  Dette er de noter, jeg har taget til forelæsninger i infektionsmedicin på 12. semester på Riget. Det er primært en nedskrivning af forelæsernes egne overheads mm., så de er af vekslende kvalitet afhængigt af forelæsningernes kvalitet. De sidste kommer fortløbende efterhånden, som forelæsningerne bliver afholdt.

  Read more
 • Christiansen, M: Medicin og Kirurgi

  Christiansen, M: Medicin og Kirurgi

  Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i høj grad suppleret med noter fra Medicinsk Kompendium på områder hvor basisbogen ikke har været dækkende eller utilstrækkelig.

  Read more
 • Medicinske og kirurgiske cases, FADL (Dansk)

  Medicinske og kirurgiske cases, FADL (Dansk)

  Medicinske og kirurgiske cases – bind 1 & 2 er 2. udgaven af den populære bog Medicinske og kirurgiske cases fra 2014. Denne nye udgivelse rummer en lang række forbedringer, opdateringer og mange nye cases inden for alle fagområderne. Desuden er specialerne dermatologi, plastikkirurgi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk farmakologi, voksen- og børnepsykiatri samt radiologi nu også inkluderet. (Dansk)

  Read more
 • Sår, Munksgaard (Dansk)

  Sår, Munksgaard (Dansk)

  Bogen giver en grundig information om mange forskellige sårtyper, deres diagnostik og behandling. Den er pædagogisk opbygget i en almen og en speciel del. Den almene del beskriver de generelle problemer, der opstår for sårpatienter, og den specielle del giver en gennemgang af de enkelte sårtyper. Denne 2. udgave er gennemrevideret og helt opdateret, og bogens gode koncept er justeret. (Dansk)

  Read more