The aim of the course is to provide students with insight into the scientific theoretical background of medical science in broad terms, both basic science research and for clinical and social medicine research. In addition, the course covers the fields of medical philosophy and ethics.

Subjects covered include moral philosophy, ethical argumentation, the basic ethics of the ethics, scientific thinking and argumentation.

Read more

Never forget that it is not a pneumonia, but a pneumonic man who is your patient.

— William Withey Gull
 • At komme til sig selv, gad

  At komme til sig selv, gad

  En række forfattere sætter fokus på danske tænkere, forfattere og kulturpersonligheder, der i løbet af de sidste 150 år ikke bare har forholdt sig til begrebet dannelse, men tillige har bidraget afgørende til at præge det – positivt som negativt, filosofisk som folkeligt, litterært som politisk.

  Read more
 • Basal medicinsk skriveteknik

  Basal medicinsk skriveteknik

  Bogen henvender sig til såvel urutinerede forfattere af bacheloropgaver (professionsbachelorer og universitetsbachelorer) og kandidatspecialer indenfor medicinske og paramedicinske fag (odontologi, psykologi, sygeplejevidenskab, veterinærmedicin mfl.) som til mere eller mindre rutinerede forfattere af tidsskriftartikler, ph.d.-handlinger, doktordisputatser og bogkapitler.

  Read more
 • Bashir, A: Videnskabsteori; Meta-analyse

  Bashir, A: Videnskabsteori; Meta-analyse

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Bashir, A: Videnskabsteori; RCT

  Bashir, A: Videnskabsteori; RCT

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Boye-Jacobsen, G: Videnskabsteori

  Boye-Jacobsen, G: Videnskabsteori

  Noter i Videnskabsteori.

  Read more
 • Bøgelund, J: Videnskabsteori

  Bøgelund, J: Videnskabsteori

  Noter i Videnskabsteori.

  Read more
 • Carranza, C: Medicinsk Filosofi

  Carranza, C: Medicinsk Filosofi

  Jeg har skrevet nogle yderst brugbare noter til bøgerne "Rationel Klinik" og "Medicinsk Filosofi".

  Read more
 • Carranza, C: Rationel Klinik

  Carranza, C: Rationel Klinik

  Jeg har skrevet nogle yderst brugbare noter til bøgerne "Rationel Klinik" og "Medicinsk Filosofi".

  Read more