En jordemoder er i tæt kontakt med den gravide kvinde fra graviditeten bliver konstateret og til efter, at barnet er blevet født. Det betyder, at du på uddannelsen både lærer at håndtere en fødsel, men i høj grad også at undersøge, rådgive og vejlede undervejs i hele forløbet.
Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i semestre og moduler. Et semester varer 18-24 uger og indeholder to moduler. Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk undervisning.
Den kliniske undervisning foregår på hospitalernes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på gynækologiske afdelinger. Du kan her indgå i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.
I den kliniske undervisning bliver der i relation til den jordemoderfaglige ekspertise fokuseret på de menneskelige oplevelser og handlinger, der foregår mellem den fødende, de pårørende og jordemoderen.
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, problemorienteret undervisning, projektarbejde, tværfaglig undervisning samt vejledning og supervision. Der er også en del selvstudier.
Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i jordemoderkundskab. Den engelske betegnelse er Bachelor Degree in Midwifery.