Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige klinisk miljømedicin (boliger, institutioner samt ydre miljø). I specialet beskæftiger man sig med vurdering af sammenhænge mellem udefra kommende miljøpåvirkninger og sundhedstilstanden hos individer og grupper i befolkningen.

Det primære i specialet er eksponerings- og årsagsvurderingen, som gennemføres ved integreret anvendelse af lægefaglig, toksikologisk, teknisk hygiejnisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.

Read more

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • ALECTIA

  ALECTIA

  ALECTIA er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver, og vi rådgiver offentlige institutioner og private virksomheder om ledelse, sundhed og arbejdsmiljø - om hvordan man skaber sundere, sikrere og mere produktive arbejdspladser.

  Read more
 • AU: Miljø- & Arbejdsmedicin Eksamens (Gl. Ordning)

  AU: Miljø- & Arbejdsmedicin Eksamens (Gl. Ordning)

  Eksamensopgaver i Miljø- og arbejds- Medicin, gl. ordning Maj 1997-.

  Read more
 • AU: Miljø- & Arbejdsmedicin Eksamens (Ny Ordning)

  AU: Miljø- & Arbejdsmedicin Eksamens (Ny Ordning)

  Eksamensopgaver i Miljø- og arbejds- Medicin, ny ordningNovember 2000 – April 2001.

  Read more
 • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

  Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

  Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er den arbejdsmedicinske klinik i Region Hovedstaden. Vi undersøger personer med mulige arbejdsbetingede sygdomme. Herudover giver vi råd og vejledning om arbejde i forhold til graviditet, forebyggelse, forgiftninger og andre arbejds- og miljømedicinske spørgsmål.

  Read more
 • Arbejdsmedicin i praksis

  Arbejdsmedicin i praksis

  Bogen lægger vægt på at arbejdsmedicineren ikke kun skal diagnosticere de klassiske arbejdsmedicinske sygdomme, som asbestose og forgiftninger, men også bruge sin viden om arbejdspladser og sygdomme til at bistå virksomheden til at fremme sundheden på arbejdspladsen og at hjælpe den syge til at fastholde sit arbejde.

  Read more
 • Arbejdsmiljø København

  Arbejdsmiljø København

  Arbejdsmiljø København er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi tilbyder rådgivning om alle emner inden for arbejdsmiljø. Vores rådgivning henvender sig både til arbejdspladser, ledere og ledergrupper, medarbejdere samt arbejdsmiljø-/MED-organisationen i Københavns Kommune. Arbejdsmiljø København er autoriseret som arbejdsmiljørådgiver.

  Read more
 • Arbejdsmiljørådet

  Arbejdsmiljørådet

  Arbejdsmiljørådet drøfter på eget initiativ spørgsmål, og igangsætter aktiviteter, som rådet finder af betydning for arbejdsmiljøet – både på kort og lang sigt. Rådets opgave er beskrevet i arbejdsmiljøloven. Rådet skal medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark. For at løse den opgave samarbejder rådet med en lang række aktører i det øvrige arbejdsmiljøsystem.

  Read more
 • Arbejdsskadestyrelsen

  Arbejdsskadestyrelsen

  Arbejdsskadestyrelsen er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Som neutral myndighed træffer vi afgørelser i arbejdsskadesager. Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod arbejdsskader. Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler eventuelle erstatninger til dig.

  Read more
 • Arbejdstilsynet

  Arbejdstilsynet

  Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdstilsynet skal som én blandt flere aktører på arbejdsmiljøområdet.

  Read more
 • Bashir, A: Arbejdsmedicin

  Bashir, A: Arbejdsmedicin

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Read more
 • Bolt et al.: Kompendium i Miljø- & Arbejdsmedicin

  Bolt et al.: Kompendium i Miljø- & Arbejdsmedicin

  Lavet af følgende studerende fra Folkesundhedsvidenskab: Kamilla Bolt, Michaela Schiøtz, Katrine Finke & Trine Lyager Thomsen.

  Read more
 • Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

  Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

  DASAM er det medicinske videnskabelige selskab for læger og andre med interesse i arbejds- og miljømedicin. Selskabet er med i Dansk Medicinsk Selskab og samarbejder med andre danske videnskabelige selskaber. På engelsk hedder selskabet "Danish Society of Occupational and Environmental Medicine".

  Read more