Epidemiologi, forskningsdisciplin, der omfatter undersøgelser af forekomst og fordeling af sygdomme samt andre helbredsforhold i befolkningen. I den beskrivende epidemiologi undersøges hyppigheden af sygdomme over tid eller på et givet tidspunkt.

I den analytiske epidemiologi studeres forhold, der har indflydelse på fordeling af sygdomsforekomst i befolkningen, såkaldte eksponeringer (påvirkninger).

Læs mere

Disease increases in proportion to the increase in the number of doctors in a place.

— Mahatma Gandhi
 • Epidemiologi og evidens

  Epidemiologi og evidens

  Bogens teoridannelse er i vid udstrækning bygget op omkring illustrative eksempler. Eksemplerne følges op med en kort beskrivelse af variationer eller afvigelser fra det generelle eksempel, og formler til beregning af de relevante parametre er samlet i en overskuelig boks i slutningen af hvert afsnit.

  Læs mere
 • Epidemiology

  Epidemiology

  EPIDEMIOLOGY is a peer-reviewed scientific journal that publishes original research on the full spectrum of epidemiologic topics. Journal content ranges from cancer, heart disease and other chronic illnesses to reproductive, environmental, psychosocial, infectious-disease and genetic epidemiology. The journal places special emphasis on theory and methodology.

  Læs mere
 • Epidemiology and Biostatistics Secrets

  Epidemiology and Biostatistics Secrets

  The Secrets Series® is breaking new ground again. A two-color page layout, a portable size, and a list of the "Top 100 Secrets" in biostatistics and epidemiology help readers to better meet the challenges they face today. Helps readers understand the applications of complex statistics to medicine and the analysis of factors determining the frequency and distribution of disease in specific populations.

  Læs mere
 • Epidemiology, 5th Edition, Saunders

  Epidemiology, 5th Edition, Saunders

  Epidemiology, by award-winning educator and epidemiologist Leon Gordis, is a best-selling introduction to this complex science. Dr. Gordis leverages his vast experience teaching this subject in the classroom to introduce the basic principles and concepts of epidemiology in a clear, uniquely memorable way. He guides you from an explanation of the epidemiologic approach to disease and intervention.

  Læs mere
 • Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine

  Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine

  Succinct yet thorough, Epidemiology, Biostatistics, and Preventive Medicine, 3rd Edition brings you today's best knowledge on epidemiology, biostatistics, preventive medicine, and public health—in one convenient source. You'll find the latest on healthcare policy and financing · infectious diseases · chronic disease · and disease prevention technology.

  Læs mere
 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting. The first section, ‘Epidemiology’, introduces the fundamental principles and scientific basis behind work to improve the health of populations.

  Læs mere
 • Forskningsmetode i praksis

  Forskningsmetode i praksis

  Bogen viser sammenhængen mellem videnskabsteori og forskningsmetodik. Der beskrives, hvilke metoder og fremgangsmåder der findes inden for videnskabens verden, og hvad man skal gøre, når man selv skal i gang med et projekt. Der sættes fokus på de redskaber, man har brug for, når man skal begrunde sine metodiske valg i teoretiske og empiriske projekter.

  Læs mere
 • Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab giver læseren en omfattende introduktion til det tværfaglige folkesundhedsvidenskabelige forskningsfelt. Bogen rummer også kapitler, der konkret og anvendelsesorienteret beskæftiger sig med, hvad teori er og hvordan teori forholder sig til metode samt et kapitel om fænomenologisk metode og etnografisk metode.

  Læs mere