Epidemiologi, forskningsdisciplin, der omfatter undersøgelser af forekomst og fordeling af sygdomme samt andre helbredsforhold i befolkningen. I den beskrivende epidemiologi undersøges hyppigheden af sygdomme over tid eller på et givet tidspunkt.

I den analytiske epidemiologi studeres forhold, der har indflydelse på fordeling af sygdomsforekomst i befolkningen, såkaldte eksponeringer (påvirkninger).

Læs mere

Virus er et latinsk ord, der oversat af læger betyder, at dit gæt er lige så godt som mit.

— Ukendt
 • Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine

  Epidemiology, Biostatistics and Preventive Medicine

  Succinct yet thorough, Epidemiology, Biostatistics, and Preventive Medicine, 3rd Edition brings you today's best knowledge on epidemiology, biostatistics, preventive medicine, and public health—in one convenient source. You'll find the latest on healthcare policy and financing · infectious diseases · chronic disease · and disease prevention technology.

  Læs mere
 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting. The first section, ‘Epidemiology’, introduces the fundamental principles and scientific basis behind work to improve the health of populations.

  Læs mere
 • Forskningsmetode i praksis

  Forskningsmetode i praksis

  Bogen viser sammenhængen mellem videnskabsteori og forskningsmetodik. Der beskrives, hvilke metoder og fremgangsmåder der findes inden for videnskabens verden, og hvad man skal gøre, når man selv skal i gang med et projekt. Der sættes fokus på de redskaber, man har brug for, når man skal begrunde sine metodiske valg i teoretiske og empiriske projekter.

  Læs mere
 • Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab

  Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab giver læseren en omfattende introduktion til det tværfaglige folkesundhedsvidenskabelige forskningsfelt. Bogen rummer også kapitler, der konkret og anvendelsesorienteret beskæftiger sig med, hvad teori er og hvordan teori forholder sig til metode samt et kapitel om fænomenologisk metode og etnografisk metode.

  Læs mere
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Forskningen på Institut for Folkesundhedsvidenskab bidrager til det videnskabelige fundament for arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed og skaber øget indsigt i sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund. Desuden gennemføres biostatistisk og epidemiologisk metodeforskning.

  Læs mere
 • Introduction To Epidemiology

  Introduction To Epidemiology

  Introduction to Epidemiology, Sixth Edition is the ideal introductory text for the epidemiology student with minimal training in the biomedical sciences and statistics. With updated tables, figures, and examples throughout, the Sixth Edition is a thorough revision that offers an all new, real world examples to help better illustrate elusive concepts.

  Læs mere
 • KU: Epidemiologi Forelæsninger

  KU: Epidemiologi Forelæsninger

  Københavns Universitet; Undervisningsmateriale fra Institut for Epidemiologi.

  Læs mere
 • Klinisk forskningsmetode

  Klinisk forskningsmetode

  Den beskriver, hvad der driver god forskning og selve forskningsprocessen: Hvordan en undersøgelse tilrettelægges og gennemføres, og hvordan resultaterne publiceres. I denne proces indgår aspekter af etisk og lovgivningsmæssig karakter, og der er praktiske anvisninger med hensyn til litteratursøgning, statistik, databehandling og god klinisk (forsøgs)praksis (GCP).

  Læs mere
 • Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting.

  Læs mere
 • Methods in Social Epidemiology

  Methods in Social Epidemiology

  Social epidemiology is the study of how social interactions—social norms, laws, institutions, conventia, social conditions and behavior—affect the health of populations. This practical, comprehensive introduction to methods in social epidemiology is written by experts in the field. It is perfectly timed for the growth in interest among those in public health, community health, preventive medicine.

  Læs mere
 • Molecular Epidemiology Of Infectious Diseases

  Molecular Epidemiology Of Infectious Diseases

  Molecular Epidemiology Of Infectious Diseases.

  Læs mere
 • Practical Psychiatric Epidemiology

  Practical Psychiatric Epidemiology

  This Practical Handbook of Psychiatric Epidemiology provides a general introduction to epidemiological techniques for psychiatric research. As demand grows for evidence based practice in psychiatry, there is increasing use of epidemiological methods for studies into causes, prognosis and treatment of psychiatric disorders; however, working in the field of mental health throws up its own particular challenges.

  Læs mere