Formålet med undervisningen er at give en introduktion til læren om og anvendelse af biologisk variation hos mennesket og det genetiske grundlag herfor.

Der undervises i følgende emnegrupper: Menneskets arvemasse, monogene sygdomme og deres arvegange, kromosomsygdomme, genetisk variation, kortlægning af menneskets arvemasse, cancergenetik, multifaktorielle sygdomme, befolkningens arvemasse, forebyggelse og behandling af genetiske sygdomme.

Læs mere

Anatomi er ligesom at kunne en telefonbog udenad. Samme Præcision og mængde.

— Shahid Q. Manan
 • KU: Genetik Eksamensopgaver (2006-Ordning)

  KU: Genetik Eksamensopgaver (2006-Ordning)

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet: 2009-2011.

  Læs mere
 • KU: Genetik Forelæsninger

  KU: Genetik Forelæsninger

  Forelæsninger fra Københavns Universitet, Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik.

  Læs mere
 • Manan, S: Genetik Kompendium

  Manan, S: Genetik Kompendium

  Dette kompendium og "basisbog i genetik" er tilstrækkelig til at bestå eksamen. Husk at lave masser af opgaver!

  Læs mere
 • Medical Genetics

  Medical Genetics

  Medical Genetics is the clearest and most concise text on the subject, providing state-of-the-art coverage of clinically relevant molecular genetics. Lynn B. Jorde, PhD; John C. Carey, MD; and Michael J. Bamshad, MD integrate recent developments with clinical practice and emphasize the central principles of genetics and their clinical applications.

  Læs mere
 • Medical Genetics at a Glance

  Medical Genetics at a Glance

  Medical Genetics at a Glance covers the core scientific principles necessary for an understanding of medical genetics and its clinical applications, while also considering the social implications of genetic disorders. This third edition has been fully updated to include the latest developments in the field, covering the most common genetic anomalies, their diagnosis and management.

  Læs mere
 • Medical Genetics, 4th Edition

  Medical Genetics, 4th Edition

  Medical Genetics is the clearest and most concise text on the subject, providing state-of-the-art coverage of clinically relevant molecular genetics. Lynn B. Jorde, PhD; John C. Carey, MD; and Michael J. Bamshad, MD integrate recent developments with clinical practice and emphasize the central principles of genetics and their clinical applications.

  Læs mere
 • Medicinsk genetik, 2. udgave, FADL

  Medicinsk genetik, 2. udgave, FADL

  Den foreliggende 2. udgave af “Medicinsk genetik” er både ajourført og udvidet i forhold til 1. udgaven. Bl.a. er der i 2. udgave tilføjet et egentligt metodekapitel samt en omfattende ordliste, og samtlige kapitler er revideret og opdateret i overensstemmelse med den udvikling, faget har gennemløbet, siden første udgave kom i 2006. Bogen er tilstræbt at være pensumdækkende for undervisningen i genetik.

  Læs mere
 • Menneskets genetik – en grundbog for sygeplejestuderende

  Menneskets genetik – en grundbog for sygeplejestuderende

  Vi står over for en revolution i sundhedsvæsnet - en genetisk revolution. Genetisk viden og genetiske teknologier kommer til at spille en stadig større rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Det bliver et sundhedsvæsen med fokus på forudsigelse og forebyggelse, i høj grad baseret på genetisk viden.

  Læs mere