Gynækologi er den specialitet som studerer sygdomme i kvindens kønsorgan, eksempeltvis livmoder , vagina og æggestokke .
Obstetrik er den gren af medicinen som inkluderer det kvindelige bækkens og de kvindelige kønsorganers anatomi, graviditetens fysiologi og patologi, fødslens normale og abnorme gang, barnesengens (puerperiets) og amningens (laktationens) normale og sygelige forhold samt den obstetriske behandling og operationslæren.

Læs mere

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • 100 myter om graviditet og fødsel, FADL

  100 myter om graviditet og fødsel, FADL

  ”100 myter om graviditet og fødsel” er den nyeste tilføjelse til bogserien ”100 myter om…” fra FADL’s Forlag, hvor læseren kan få afklaret, hvad der er op og ned i forhold til graviditet og fødsel. Der er mange myter i spil omkring det at få børn. Ofte ved man ikke, hvad der er til at tro på. Og jo flere gange myterne udtales, jo mere sejlivede bliver de. Derfor bør en mytebog om graviditet og fødsel gå forud for al anden graviditetsoplysning.

  Læs mere
 • Adoption & Samfund

  Adoption & Samfund

  Adoption & Samfunds mål er at skabe de bedste betingelser for både adoptivforældre og adopterede, børn som voksne. Foreningen arbejder meget bredt for at nå disse mål gennem samarbejde med de danske myndigheder. Adoption & Samfund er båret af engagerede medlemmer, der frivilligt arbejder for adoptionssagen.

  Læs mere
 • Ars pariendi, Munksgaard

  Ars pariendi, Munksgaard

  Bogen er handlingsanvisende og remser håndgreb eller handlinger ved en lang række konkrete situationer op i punktform. Derudover indeholder bogen kapitler om analgesi og anæstesi ved fødsler, om samarbejde og kommunikation på fødestuen i akutte situationer og om fysiologiske og anatomiske forandringer hos den gravide. Teksten suppleres af vicechefjordemoder Randi Iversen.

  Læs mere
 • Dansk Fertilitetsselskab

  Dansk Fertilitetsselskab

  Dansk Fertilitetsselskab har ved flere lejligheder opfordret til koordinering af en national indsats omkring vores faldende reproduktion. Senest i oktober opfordrede vi sammen med Sex & Samfund, Rigshospitalet og en bred række af nuværende og tidligere sundhedsordfører til at man nedsatte en arbejdsgruppe der skulle belyse problemet. Desværre har Sundhedsministeriet endnu ikke taget imod tilbuddet.

  Læs mere
 • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

  Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

  Som det første lægevidenskabelige selskab i Danmark blev Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi grundlagt den 5. oktober 1898 i København på et møde, som professorerne Frantz Howitz og Leopold Meyer havde taget initiativet til. De var uden tvivl blevet inspireret til selskabets dannelse gennem deres mange internationale forbindelser. Formålet med selskabet var at fremme interessen.

  Læs mere
 • En mor bliver til

  En mor bliver til

  Moderskabet er en enestående oplevelse, og det har sin helt egen psykologi. Når en kvinde bliver mor, oplever hun væsentlige ændringer i sin mentale indstilling og reaktionsmønster. I En mor bliver til sætter Daniel Stern og hans medforfattere ord på de følelser, der gør sig gældende i forbindelse med graviditet, fødsel og den første tid som mor. Derigennem giver bogen et unikt indblik i den indre oplevelse af det at blive mor.

  Læs mere
 • Fertilitet og sundhed

  Fertilitet og sundhed

  Danmark er det europæiske land, hvor der foretages flest fertilitetsbehandlinger i forhold til befolkningens størrelse. I 2010 var knap 10 % af fødselsårgangen i Danmark således undfanget ved fertilitetsbehandling, og både fra videnskabelig og politisk side har der de seneste år været stigende opmærksomhed på fertilitet som et væsentligt felt inden for folkesundheden.

  Læs mere
 • Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

  Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere

  FYGO ønsker at fastholde fokus på uddannelseskulturen i specialet til gavn for patienter, kolleger og de uddannelsessøgende læger. Uddannelse af kommende speciallæger i gynækologi og obstetrik bør foregå i klassificerede stillinger, og FYGO arbejder løbende med justering af målbeskrivelser, således at uddannelsen til stadighed sker indenfor optimale rammer.

  Læs mere
 • Fødsel og smerte, Munksgaard

  Fødsel og smerte, Munksgaard

  At skabe og at føde et barn er nok en af de mest fantastiske oplevelser, der findes. At føde er en oplevelse, som rummer mange følelser, og det er langt mere end blot en fysisk proces og langt mere end blot smerte. Ikke desto mindre er fødselssmerten en del af fødslen, som mange gravide tænker på - ofte med en vis bekymring.

  Læs mere
 • Føtalmedicinsk og gynækologisk ultralydskanning

  Føtalmedicinsk og gynækologisk ultralydskanning

  Bogen henvender sig til sygeplejersker, jordemødre og læger, der i deres daglige arbejde foretager ultralyskanninger af gravide, herunder nakkefoldskanning, misdannelsesskanning, vægtskanning og Doppler flow-bestemmelser. To af kapitlerne gennemgår desuden ultralydskanning af uterus og ovarier hos ikke gravide kvinder. Bogen er dels en lærebog, dels en opslagsbog for personale under uddannelse inden for obstetrisk ultralydskanning.

  Læs mere
 • Graviditetens muligheder

  Graviditetens muligheder

  Graviditeten er en vigtig overgangsperiode i livet - en periode med mulighed for forandring og udvikling af relationer. Et barn skal blive til, et forældrepar skal dannes, og en familie skal etableres. Gennem følelser og tanker om det kommende barn påbegyndes den vigtige tilknytningsproces mellem forældre og barn allerede i fosterperioden. Denne tidlige proces danner grundlaget for udviklingen af en gensidig relation, efter at barnet er født.

  Læs mere
 • Gynækologi & obstetrik, FADL

  Gynækologi & obstetrik, FADL

  Bogen er opbygget i tre overordnede dele: Gynækologi, obstetrik og barsel. Disse dele er skrevet med et sygeplejefagligt fokus på sygdomslære og behandling. Derudover er der inden for hver del praktisk orienterede kapitler med håndgribelige redskaber til brug i den kliniske hverdag som sygeplejerske. Bogen indeholder desuden et kapitel omhandlende etiske og juridiske problemstillinger, man som sygeplejerske og fagpersonale møder.

  Læs mere