Fagområdet omfatter emnerne bakteriologi, virologi, immunologi, parasitologi og mykologi, og i tilknytning til fagområdet (men som selvstændigt fag) undervises også i klinisk immunologi.

Mikrobiologien beskæftiger sig med mikroorganismernes mange funktioner; således er deres rolle i naturens kredsløb blevet udforsket og udnyttes både i jorddyrkning og forureningsbekæmpelse.

Læs mere

Disease increases in proportion to the increase in the number of doctors in a place.

— Mahatma Gandhi
 • Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple

  Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple

  A brief, clear, thorough, and highly enjoyable approach to clinical microbiology, brimming with mnemonics, humor, summary charts and illustrations, from AIDS to flesh-eating bacteria to ebola, mad cow disease, hantavirus, anthrax, smallpox, botulism, etc. Significant updates. Excellent Board review. The 6th edition adds updates to Clostridium difficile diagnosis and treatment.

  Læs mere
 • Danmarks Mikrobiologiske Selskab (DMS)

  Danmarks Mikrobiologiske Selskab (DMS)

  Danmarks Mikrobiologiske Selskab (DMS) blev stiftet i 1963 og er Danmarks repræsentant i de internationale selskaber International Union of Microbiological Societies (IUMS) og The Federation of European Microbiological Societies (FEMS). DMS's aktiviteter er nationalt primært at fungere som kontaktorgan for nationale aktiviteter og selskabet har stemmeret i forbindelse med FEMS og IUMS møder.

  Læs mere
 • Dansk Selskab Klinisk Mikrobiologi

  Dansk Selskab Klinisk Mikrobiologi

  DSKM er det specialebærende videnskabelige selskab for klinisk mikrobiologi. Læger med interesse for klinisk mikrobiologi og andre akademikere ansat ved en klinisk mikrobiologisk afdeling eller anden afdeling med human-medicinsk mikrobiologi som sit væsentlige arbejdsområde er velkomne som medlemmer. Selskabet er medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

  Læs mere
 • Diagnostic Microbiology

  Diagnostic Microbiology

  The new 12th edition of Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology solidifies its reputation as the classic text in the field of microbiology. This new edition features the same comprehensive, authoritative content and adds new and updated material throughout. The team of authors includes three well-respected clinical microbiologists, all of whom have experience both in the classroom and the clinical laboratory.

  Læs mere
 • Elsevier’s Integrated Immunology and Microbiology

  Elsevier’s Integrated Immunology and Microbiology

  Each title in the new Integrated series focuses on the core knowledge in a specific basic science discipline, while linking that information to related concepts from other disciplines. Case-based questions at the end of each chapter enable you to gauge your mastery of the material, and a color-coded format allows you to quickly find the specific guidance you need.

  Læs mere
 • Elsevier’s Integrated Immunology and Microbiology

  Elsevier’s Integrated Immunology and Microbiology

  Each title in the new Integrated series focuses on the core knowledge in a specific basic science discipline, while linking that information to related concepts from other disciplines. Case-based questions at the end of each chapter enable you to gauge your mastery of the material, and a color-coded format allows you to quickly find the specific guidance you need.

  Læs mere
 • Glinvad, B: Tentamen – infektion og inflammation

  Glinvad, B: Tentamen – infektion og inflammation

  stud.med. Birgitte Glinvad fra Syddansk Universitet har været til tentamen i blok 1, infektion og inflammation, og skrevet følgende spørgsmål ned.

  Læs mere
 • Grandahl & Høeg: Mikrobiologi Eksamensopgaver

  Grandahl & Høeg: Mikrobiologi Eksamensopgaver

  Dette er de sidste 10 eksamenssæt med besvaringsforslag. Der er INTET officielt ved svarene. De er skrevet ned af 2 stressede studerende op til sommereksamen 2002. Vores svar kommer fra en del forskellige bøger og i øvrigt fra forelæsninger og laboratorie-undervisning. Vi kan garantere, at LANGT FRA alle svar ville give fuld point til eksamen, men vi lover, at vi ikke er eneste sted har BLUFFET. Ikke et eneste sted.

  Læs mere