neurologi, (af gr. neuron ‘nerve, sene’ og -logi), neuromedicin, læren om nervesystemets struktur, funktion og sygdomme, dvs. de medicinske nervesygdomme.
Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende kendskab til de mest almindelige neurologiske sygdomme, at oplære dem i neurologisk anamnese og objektiv undersøgelse og at optræne evnen til relevant klinisk ræsonnement ud fra de indhentede data. Der lægges forholdsvis mindre vægt på de behandlingsmæssige aspekter.

Læs mere

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • A Guide to the Primary Care of Neurological Disorders

  A Guide to the Primary Care of Neurological Disorders

  Synthesizing the expert clinical advice of specialists who treat disorders of the nervous system, this book is an accessible, single-volume resource for primary care physicians requiring practical information on a range of neurological disorders. A Guide to the Primary Care of Neurological Disorders provides readers with a firm foundation in neuroscience concepts that will enable them to make timely diagnostic.

  Læs mere
 • Alzheimerforeningen

  Alzheimerforeningen

  Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.

  Læs mere
 • Anatomic Basis of Neurologic Diagnosis

  Anatomic Basis of Neurologic Diagnosis

  Anatomic Basis of Neurologic Diagnosis is a lavishly illustrated book that places special emphasis on the paramount importance of signs and symptoms for the accurate diagnosis of neurologic disorders. It opens with a comprehensive review of neuroembryology, enabling readers to gain knowledge of normal nervous system development and related developmental disorders.

  Læs mere
 • Apopleksi – sygdom, behandling og organisation

  Apopleksi – sygdom, behandling og organisation

  Emner som diagnose og udredning, forebyggelse, akut/subakut behandling og rehabilitering beskrives af forfattere, der er specialister på området. Vinklen er tværfaglig, og bogen er en grundbog og opslagsværk. Bogen henvender sig til tværfagligt personale, der vil specialisere sig i apopleksipatienter eller den, der er specialist på sit felt, men har brug for mere viden om andre aspekter af sygdommen og behandlingen.

  Læs mere
 • Atlas of Brain Function

  Atlas of Brain Function

  This atlas is an outstanding single-volume resource of information on the structure and function of specific areas of the brain. Updated to reflect the latest technology using 3 Tesla MR images, this edition has been enhanced with new functional MRI studies as well as a new section on diffusion tensor imaging with three-dimensional reconstructions of fiber tracts using color coding to demonstrate neural pathways.

  Læs mere
 • Atlas of Spinal Operations, Thieme

  Atlas of Spinal Operations, Thieme

  The authors' operative experience and the fundamentals of anatomy formed the basis for creation of this atlas. The practice-oriented description of the various operative techniques takes account of the principal indications for surgery, and of possible dangers and complications. The atlas is a valuable aid for the surgeon's training.

  Læs mere
 • Balslev, T: Neurologisk undersøgelse af børn

  Balslev, T: Neurologisk undersøgelse af børn

  Neuropædiatrisk Afsnit, Pædiatrisk Afdeling A. Redigeret af Thomas Balslev i samarbejde med Dansk Neuropædiatrisk Selskab.

  Læs mere
 • Basal neuroanatomi, 3. udgave, FADL

  Basal neuroanatomi, 3. udgave, FADL

  “Basal neuroanatomi” giver en grundig og velillustreret præsentation af centralnervesystemets anatomi. Denne 3. udgave er gennemgribende revideret sprogligt, ligesom nye illustrationer er tilføjet. Det er en solid introduktion til nervesystemets forskellige dele samt den neuroanatomiske baggrund for forståelsen af væsentlige symptomer ved de mest almindelige sygdomme i nervesystemet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Hjerne & Sanser

  Bashir, A: Hjerne & Sanser

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Neurologi; Den lille neurokirurg

  Bashir, A: Neurologi; Den lille neurokirurg

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Neurologi; Den lille neurolog

  Bashir, A: Neurologi; Den lille neurolog

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Neurologi; Klinikophold RH

  Bashir, A: Neurologi; Klinikophold RH

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere