Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort

Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort

Vejledningen beskriver lægens pligt i relation til patienternes evne som førere af motorkøretøjer, ligesom reglerne på området er beskrevet og det i vejledningen er præciseret, hvornår lægen skal medvirke ved udstedelse af kørselsforbud, hvornår der skal ske anmeldelse til embedslægen, og hvornår det lokale motorkontor skal orienteres.

Læs mere