Pædiatri er udviklet og accepteret som et aldersafgrænset lægeligt speciale, fordi sygdomsmønstret hos børn er forskelligt fra voksnes, og fordi både symptomer, forløb, behandling og prognose er påvirket af, at børns sygdomme rammer en organisme i vækst.
Som i andre lægelige specialer har udviklingen ført til en yderligere specialisering i pædiatri, fx nyfødte børns sygdomme (neonatologi), børneallergologi, socialpædiatri og neuropædiatri. Der findes børneafdelinger på alle danske universitets- og centralsygehuse.

Læs mere

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • Adoption & Samfund

  Adoption & Samfund

  Adoption & Samfunds mål er at skabe de bedste betingelser for både adoptivforældre og adopterede, børn som voksne. Foreningen arbejder meget bredt for at nå disse mål gennem samarbejde med de danske myndigheder. Adoption & Samfund er båret af engagerede medlemmer, der frivilligt arbejder for adoptionssagen.

  Læs mere
 • Akut pædiatri og neonatologi, 3. udgave

  Akut pædiatri og neonatologi, 3. udgave

  3. udgave af “Akut pædiatri og neonatologi” er et opdateret redskab til den kliniske hverdag, hvor et hurtigt opslag skal give et overblik. I denne 3. udgave er der større ændringer i emnerne hjertestop, status epilepticus, perioperativ diabetesbehandling og kongenit hoftedysplasi. Målgruppen er pædiatere, anæstesilæger, skadestuelæger, vagtlæger, praktiserende læger samt sundhedspersoner på pædiatriske afd.

  Læs mere
 • Alt om Børn

  Alt om Børn

  Alt om Børn.

  Læs mere
 • American Academy of Pediatrics

  American Academy of Pediatrics

  The American Academy of Pediatrics (AAP) and its member pediatricians dedicate their efforts and resources to the health, safety and well-being of all infants, children, adolescents and young adults. The AAP has 57,000 members in the United States, Canada and Latin America. Members include pediatricians, pediatric medical subspecialists and pediatric surgical specialists.

  Læs mere
 • American Pediatric Society

  American Pediatric Society

  The focus of the American Pediatric Society is to advance academic pediatrics. This is accomplished through promoting pediatric research and scholarship, serving as a strong and effective advocate for academic pediatrics, recognizing and honoring achievement, and cultivating excellence, diversity, and equity in the field of pediatrics through advocacy, scholarship, education, and leadership development.

  Læs mere
 • Assisted Ventilation of the Neonate

  Assisted Ventilation of the Neonate

  Assisted Ventilation of the Neonate, by Drs. Jay P. Goldsmith, guides you through the latest innovations in ventilatory assistance, helping you improve outcomes and quality of life in newborns. With a new emphasis on non-invasive ventilation and earlier extubation, it covers basic concepts of pulmonary pathophysiology and offers practical guidance on both basic and advanced ventilation management.

  Læs mere
 • Astma-Allergi Forbundet

  Astma-Allergi Forbundet

  Astma-Allergi Forbundet er en privat, sundhedsfremmende organisation, der arbejder for at styrke forebyggelse og behandling af overfølsomhedssygdomme som høfeber, astma og eksem. Et nøglebegreb i Forbundets arbejde er formidling af viden til hele befolkningen. Vi arbejder også på at styrke forebyggelsen. I dag er omkring 1,5 millioner danskere berørt af astma, allergi eller anden overfølsomhedssygdom.

  Læs mere
 • At forstå børns tanker

  At forstå børns tanker

  I At forstå børns tanker giver de to svenske forfattere deres bud på, hvordan man som pædagog eller lærer kan benytte samtaler med børn til at afdække, hvad og hvordan børn tænker om det, der foregår i børnehave, fritidshjem eller skole. Desuden er de optaget af at finde ud af, hvad børn mener om deres egen tænkning og om det at vide eller lære noget.

  Læs mere