Pædiatri er udviklet og accepteret som et aldersafgrænset lægeligt speciale, fordi sygdomsmønstret hos børn er forskelligt fra voksnes, og fordi både symptomer, forløb, behandling og prognose er påvirket af, at børns sygdomme rammer en organisme i vækst.
Som i andre lægelige specialer har udviklingen ført til en yderligere specialisering i pædiatri, fx nyfødte børns sygdomme (neonatologi), børneallergologi, socialpædiatri og neuropædiatri. Der findes børneafdelinger på alle danske universitets- og centralsygehuse.

Læs mere

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • At tale med børn

  At tale med børn

  Bogen er tænkt som en hjælp, når fagfolk skal møde børn, der har været igennem smertefulde oplevelser og/eller står over for sociale omstillinger, sygdom eller andre negative omstændigheder, der vil påvirke eller forandre deres selvforståelse og livsperspektiv. Bogen kan læses som en bog om børns almene forudsætninger og behov for at gå i dialog om deres liv og deres udfordringer.

  Læs mere
 • Autisme

  Autisme

  Gennemrevideret og nyoversat udgave af den internationale klassiker, der i starten af 1990’erne revolutionerede synet på autisme Den første udgave af []Autisme: en gådes afklaring[] blev hurtigt en klassiker, fordi den fremlagde den første tilfredsstillende psykologiske redegørelse for, hvad der sker i et autistisk menneskes sind.

  Læs mere
 • Avery’s Neonatology

  Avery’s Neonatology

  This edition has five new chapters on the role of telemedicine in neonatology, the impact of labor and delivery on the fetus, fetal determinants of adult disease, breast feeding, and control of breathing and apnea. Also included is a full-color insert illustrating key signs and symptoms, selected imaging techniques, and dermatologic conditions.

  Læs mere
 • Balslev, T: Neurologisk undersøgelse af børn

  Balslev, T: Neurologisk undersøgelse af børn

  Neuropædiatrisk Afsnit, Pædiatrisk Afdeling A. Redigeret af Thomas Balslev i samarbejde med Dansk Neuropædiatrisk Selskab.

  Læs mere
 • Barndomspsykologi

  Barndomspsykologi

  Bogen formidler Dion Sommers forskning om børns udvikling og hans nye begreb "Barndomspsykologi". Barndomspsykologi betragter børns udvikling i relation til vor tids samfund, kultur og hverdagsliv og er et kritisk opgør med en række dominerende børne- og familiepsykologiske teorier.

  Læs mere
 • Barnet og samfundet

  Barnet og samfundet

  Barnet og samfundet.

  Læs mere
 • Barnets psykologi

  Barnets psykologi

  Den verdenskendte psykolog Jean Piaget og hans nærmeste medarbejder, Bärbel Inhelder, skrev denne bog i 1966. Den udkom første gang på dansk i 1971. At den nu genudgives i let revideret form skyldes den fornyede interesse for Piaget og hans forskning, man oplever i disse år.

  Læs mere
 • Bashir, A: Oftalmologi; Amblyopi

  Bashir, A: Oftalmologi; Amblyopi

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere