Farmakologi omfatter alt, hvad der vedrører lægemidlers oprindelse, fremstilling, forhandling, fysisk-kemiske og biologiske egenskaber, herunder påvirkning af sygdomsprocesser hos dyr og mennesker. Fremstilling og forhandling henregnes almindeligvis til farmacien, således at farmakologien i snævrere forstand omfatter undersøgelser over lægemidlers anvendelse i sygdomsbehandlingen (farmakoterapi).

Formålet er, at den studerende skal opnå en sådan indsigt, at han i sit senere virke som læge vil kunne anvende farmakoterapi på optimal og forsvarlig måde.

Læs mere

Anatomi er ligesom at kunne en telefonbog udenad. Samme Præcision og mængde.

— Shahid Q. Manan
 • Fundamental & Clinical Pharmacology

  Fundamental & Clinical Pharmacology

  Original articles, short communications and reviews are published on all aspects of experimental and clinical pharmacology. Clinical research, including clinical studies and clinical trials, may cover disciplines such as pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacovigilance, pharmacoepidemiology, pharmacogenomics and pharmacoeconomics.

  Læs mere
 • Heart Failure: Pharmacologic Management, Wiley

  Heart Failure: Pharmacologic Management, Wiley

  Now there is an up-to-date guide for optimizing pharmacologic therapy in treating patients with heart failure. Reflecting current practice at leading medical centers, Heart Failure: Pharmacologic Management provides both the biologic and pathologic underpinnings of each pharmacologic agent in current use.

  Læs mere
 • Håndbog i lægemidler, 2. udgave, FADL

  Håndbog i lægemidler, 2. udgave, FADL

  Håndbog i lægemidler er en opslagsbog, som beskriver hyppigt anvendte præparater, forklarer lægemidlernes virkemåde, beskriver hvilke sygdomme man anvender præparaterne til, beskriver eventuelle bivirkninger og fremhæver særlige bemærkninger om præparaterne.

  Læs mere
 • Instant Pharmacology

  Instant Pharmacology

  Written by students, for students, Instant Pharmacology represents a novel approach to the study of pharmacology and provides an accessible and exhaustive, yet concise account of pharmacology. The book first introduces readers to the basic principles of pharmacodynamics and pharmacokinetics, which are obviously essential for understanding the action of all drugs.

  Læs mere
 • Institut for Lægemiddeldesign of Farmakologi (KU)

  Institut for Lægemiddeldesign of Farmakologi (KU)

  Institut for Lægemiddeldesign of Farmakologi arbejder for at fremme de farmaceutiske videnskaber gennem forskningsbaseret undervisning og tværfaglig, lægemiddel-relateret forskning, der spænder fra det molekylære til det kliniske niveau.

  Læs mere
 • Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)

  Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)

  Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) er knyttet til Sundhedsstyrelsen, enhed for Sygehuse og beredskab. Chefen for denne enhed er samtidig chef for IRF og refererer til Sundhedsstyrelsens direktion. IRF har sit eget budget og tager ikke del i Sundhedsstyrelsens rutineopgaver. Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Læs mere
 • Integrated Cardiopulmonary Pharmacology

  Integrated Cardiopulmonary Pharmacology

  Integrated Cardiopulmonary Pharmacology, Third Edition, offers instructors and students an engaging, interactive teaching and learning experience. The text's integrated approach includes perspectives from both pharmacists and respiratory therapists. In addition, pharmacology is linked to physiology and pathology to give students complete, cohesive coverage.

  Læs mere
 • Integrated Pharmacology

  Integrated Pharmacology

  Thoroughly updated, the 3rd Edition of this popular text continues to take its fresh approach to studying pharmacology by examining drugs in the context of the diseases they are used to treat within each body system. Drug action is clearly explained at the molecular, cellular, tissue, and organ levels. Numerous high-quality, full-color illustrations, plus at-a-glance boxes and tables.

  Læs mere
 • Introduction to Clinical Pharmacology

  Introduction to Clinical Pharmacology

  Emphasizing safe and effective drug administration, Introduction to Clinical Pharmacology, 9th Edition helps you understand the principles of pharmacology to avoid making medication errors. It promotes safety by showing how drugs and drug classes work, so you can understand why drugs are given, as well as the adverse effects and drug interactions that may occur.

  Læs mere
 • Introduction to Pharmacology

  Introduction to Pharmacology

  Administer drugs safely and prevent drug errors with accurate, up-to-date drug information! Concise and easy to understand, Introduction to Pharmacology, 12th Edition provides drug monographs with key information such as generic and trade names, indications, common adverse effects, and typical adult and pediatric dosages.

  Læs mere
 • Jensen, K: Farmakologi Kompendium

  Jensen, K: Farmakologi Kompendium

  Dette kompendium i farmakologi er skrevet af Karsten Gjessing Jensen under læsningen til pågældende eksamen for nogle år siden. Jeg bestod, så et eller andet gik godt. Den indeholder besvarelser på stort set alle spørgsmål i pensumbeskrivelsen – dvs. den DAVÆRENDE pensumbeskrivelse! Jeg ved ikke om den passer til den nye studieordning; det må I selv finde ud af!

  Læs mere
 • Kompendium i farmakologi, FADL

  Kompendium i farmakologi, FADL

  Medicinstuderende er målgruppen for dette populære kompendium i klinisk farmakologi. Indholdet er en kortfattet og overskuelig gennemgang af pensum ved fakulteterne i København, Århus, Odense og Ålborg. Kompendiet er illustreret med velvalgte, klare og overskuelige figurer.

  Læs mere