Farmakologi omfatter alt, hvad der vedrører lægemidlers oprindelse, fremstilling, forhandling, fysisk-kemiske og biologiske egenskaber, herunder påvirkning af sygdomsprocesser hos dyr og mennesker. Fremstilling og forhandling henregnes almindeligvis til farmacien, således at farmakologien i snævrere forstand omfatter undersøgelser over lægemidlers anvendelse i sygdomsbehandlingen (farmakoterapi).

Formålet er, at den studerende skal opnå en sådan indsigt, at han i sit senere virke som læge vil kunne anvende farmakoterapi på optimal og forsvarlig måde.

Læs mere

In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

— Cicero
 • KU: Farmakologi Eksamensopgaver (1986-Ordning)

  KU: Farmakologi Eksamensopgaver (1986-Ordning)

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet: 1997-2004.

  Læs mere
 • KU: Farmakologi Eksamensopgaver (2006-Ordning)

  KU: Farmakologi Eksamensopgaver (2006-Ordning)

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet: 2008-2009

  Læs mere
 • KU: Farmakologi Kollokvier

  KU: Farmakologi Kollokvier

  Københavns Universitet, Farmakologisk institut - Kollokvie-oplæg.

  Læs mere
 • KU: Integreret eksamen

  KU: Integreret eksamen

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet; 2006-Studieordning, Integreret eksamen, 5. semester - bachelor.

  Læs mere
 • Lecture Notes: Clinical Pharmacology and Therapeutics

  Lecture Notes: Clinical Pharmacology and Therapeutics

  Clinical Pharmacology and Therapeutics Lecture Notes provides a clear and accessible overview of all the key prescribing topics needed for medical finals and beyond. Detailed coverage and discussion of pharmacology in a clinical context, combined with an easy-to-understand, readable style, helps improve and test understanding of pharmacological principles.

  Læs mere
 • Manan, S: Farmakologisk Stofliste

  Manan, S: Farmakologisk Stofliste

  Stoflisten indeholder (næsten alle) de lægemidler, der er pensum ved Århus Universitet. Der er tilføjet en kort beskrivelse med gruppe, sygdomme, virkning osv.

  Læs mere
 • Manan, S: Paramediciner, Farmakologi

  Manan, S: Paramediciner, Farmakologi

  Undervisningsmateriale brugt ved paramedicineruddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg. Paramedicineruddannelsen er en avanceret uddannelse for ambulancebehandlere.

  Læs mere
 • MediLexicon

  MediLexicon

  MediLexicon contains medical searches, news and resources for medical, pharmaceutical and healthcare professionals. The following medical searches, medical dictionary listings, and resources are available for use within this website...

  Læs mere
 • Medical Pharmacology and Therapeutics

  Medical Pharmacology and Therapeutics

  Medical Pharmacology & Therapeutics, now in its fifth edition, offers medical students all they need to know to become safe and effective prescribers. It forms a complete, integrated resource for basic pharmaceutical science, pathophysiology, clinical pharmacology, and therapeutics.

  Læs mere
 • Medical Pharmacology at a Glance

  Medical Pharmacology at a Glance

  This 8th edition has been extensively updated, especially in the areas of anaesthetics, drugs used in AIDs, cardiovascular drugs, drugs used in anxiety, depression and schizophrenia, urological drugs, drug metabolism, as well as practical concerns such as drug indications and side effects.

  Læs mere
 • Mosby’s Drug Guide for Nursing Students

  Mosby’s Drug Guide for Nursing Students

  A must-have for every nursing student! Mosby's Drug Guide for Nurses, 11th Edition offers quick access to information on 50 drug classifications and more than 4,000 individual generic and trade name drugs. You’ll find data on interactions and therapeutic outcomes help you prevent errors. Illustrations show how drugs work at the cellular level.

  Læs mere
 • medicin.dk

  medicin.dk

  Opslagsværket, der henvender sig til fagfolk inden for sundhedssektoren. Kvaliteten i medicin.dk sikres gennem et samarbejde mellem redaktionen og mere end 130 læger, tandlæger og farmaceuter, der er tilknyttet kataloget som forfattere og referenter. medicin.dk opdateres hver 14. dag og revideres desuden løbende, i takt med at der indhentes ny viden om lægemidler.

  Læs mere