Farmakologi omfatter alt, hvad der vedrører lægemidlers oprindelse, fremstilling, forhandling, fysisk-kemiske og biologiske egenskaber, herunder påvirkning af sygdomsprocesser hos dyr og mennesker. Fremstilling og forhandling henregnes almindeligvis til farmacien, således at farmakologien i snævrere forstand omfatter undersøgelser over lægemidlers anvendelse i sygdomsbehandlingen (farmakoterapi).

Formålet er, at den studerende skal opnå en sådan indsigt, at han i sit senere virke som læge vil kunne anvende farmakoterapi på optimal og forsvarlig måde.

Læs mere

Never forget that it is not a pneumonia, but a pneumonic man who is your patient.

— William Withey Gull
 • Mosby’s Pharmacology Memory NoteCards

  Mosby’s Pharmacology Memory NoteCards

  Mosby's Pharmacology Memory NoteCards: Visual, Mnemonic, and Memory Aids for Nurses, 3rd Edition is a colorfully illustrated collection of spiral-bound cards that brings together the difficult drugs and topics related to pharmacology into one portable volume. Using a wide variety of learning aids, humor, illustrations, and mnemonics.

  Læs mere
 • Netter’s Illustrated Pharmacology

  Netter’s Illustrated Pharmacology

  Netter's Illustrated Pharmacology is a vivid, uniquely effective visual presentation of the pharmacodynamic relationship between drugs and the human body. It offers a unique visual approach to learning the basic principles of pharmacology - providing the most authoritative and broadest possible coverage of both the basic science and the clinical applications of pharmacology.

  Læs mere
 • Nilsson, H: Farmakologiske Aspekter ved Epilepsi

  Nilsson, H: Farmakologiske Aspekter ved Epilepsi

  Kompendium om farmakologien ved epilepsi skrevet af Holger Nilsson 1999.

  Læs mere
 • Pedersen, M: 2300 multiplechoice opgaver m/facit

  Pedersen, M: 2300 multiplechoice opgaver m/facit

  Denne opgavesamling er min modifikation af Morten Krauses indsamling. De første opgaver er fra hovedeksamen vinter 1989, den sidste er fra sygeeksamen 1999.

  Læs mere
 • Pedersen, M: Farmakologisk Stofliste

  Pedersen, M: Farmakologisk Stofliste

  Denne stofliste er afskrift af understregede stofnavne i pensumbeskrivelsen fra Farmakologisk Institut, Københavns Universitet februar 1999. Formålet er at gøre det overskueligt lige at kigge stofferne igennem samt at terpe efter listen. Kommentarer, rettelser ell. lign. kan mailes til mig på madsp@mdb.ku.dk.

  Læs mere
 • Pedersen, M: Kompendium i Farmakologi

  Pedersen, M: Kompendium i Farmakologi

  Dette kompendium i farmakologi er skrevet af Mads Møller Pedersen.

  Læs mere
 • Pharmacology – An Illustrated Review

  Pharmacology – An Illustrated Review

  The perfect study tool for preparing for your courses or examinations - Pharmacology - An Illustrated Review's focused presentation and full-color illustrations makes learning the complex information essential to success easier. Sidebars make connections to underlying concepts in other basic sciences or apply the concepts presented in the clinical setting.

  Læs mere
 • Pharmacology for Health Professionals

  Pharmacology for Health Professionals

  The new edition of this landmark text continues to be the ‘one stop reference’ to pharmacology for Australian and New Zealand health science students. Chapters have been thoroughly updated and revised to include the latest information on the clinical use of drugs and their application to specific disciplines within the health professions is highlighted.

  Læs mere
 • Pharmacology for the Health Care Professions

  Pharmacology for the Health Care Professions

  Pharmacology for the Health Care Professions is an accessible introduction to the pharmacology necessary for health care professionals training to be non-medical prescribers looking for an overview of the subject. The book covers the pharmacology necessary for accredited training programmes in non-medical prescribing and certification in access and supply of prescription.

  Læs mere
 • Pharmacology: A Patient-Centered Nursing Process Approach

  Pharmacology: A Patient-Centered Nursing Process Approach

  Get the right dosage of pharmacology content to succeed on the NCLEX and as a professional nurse with Pharmacology: A Patient-Centered Nursing Process Approach, 9th Edition. Using a streamlined prototype approach and an emphasis on nursing care, this text makes it easy for today's nursing students to better understand the complicated subject of pharmacology.

  Læs mere
 • Pocket Atlas of Pharmacology

  Pocket Atlas of Pharmacology

  Reflecting the most recent advances in the field, this up-to-date Fourth Edition is a succinct yet comprehensive source of information on basic pharmacologic structures and key pharmacotherapeutic connections. Each two-page spread contains concise text on the left complemented by detailed, full-color illustrations on the right to help users quickly digest important facts and concepts.

  Læs mere
 • netstof.dk

  netstof.dk

  På netstof.dk kan du som ung mellem 15 og 24 år få information og rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer. Vi på netstof.dk ved, at rigtig mange mennesker eksperimenterer med alkohol, hash og andre stoffer. De fleste prøver det, mens de er unge. Vores udgangspunkt er, at alle mennesker har gode grunde til at handle, som de gør.

  Læs mere