Farmakologi omfatter alt, hvad der vedrører lægemidlers oprindelse, fremstilling, forhandling, fysisk-kemiske og biologiske egenskaber, herunder påvirkning af sygdomsprocesser hos dyr og mennesker. Fremstilling og forhandling henregnes almindeligvis til farmacien, således at farmakologien i snævrere forstand omfatter undersøgelser over lægemidlers anvendelse i sygdomsbehandlingen (farmakoterapi).

Formålet er, at den studerende skal opnå en sådan indsigt, at han i sit senere virke som læge vil kunne anvende farmakoterapi på optimal og forsvarlig måde.

Læs mere

In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

— Cicero
 • Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists

  Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists

  This fifth edition of Principles and Practice of Pharmacology for Anaesthetists continues to provide a comprehensive scientific basis and a readable account of the principles of pharmacology, as well as practical guidance in the use of drugs that is relevant to clinical anaesthesia.

  Læs mere
 • Rang & Dale’s Pharmacology

  Rang & Dale’s Pharmacology

  A straightforward way to master a complex subject! This bestselling textbook presents all the knowledge you need to get through your pharmacology course and beyondusing a clear and accessible approach that makes the material easy and interesting to learn. Progressing logically from a molecular understanding of receptors and drug actions to the clinical uses of the most important drugs.

  Læs mere
 • Rapid Review Pharmacology

  Rapid Review Pharmacology

  Get the most from your study time...and experience a realistic USMLE simulation! These new additions to the Rapid Review Serieshighly rated in the First Aid rankingsmake it easy for you to master all of the basic science material covered on the USMLE Step 1 Exam.

  Læs mere
 • The Hands-on Guide to Practical Prescribing

  The Hands-on Guide to Practical Prescribing

  The hands-on guide to practical prescribing is a concise, easy-to-use guide to the practical aspects of pharmacology for junior doctors who are making the transition from studying pharmacology to prescribing drugs for the first time. This new addition to 'The hands-on guide' series brings together the core pharmacological knowledge required by house officers..

  Læs mere
 • Toksikologi

  Toksikologi

  FADL’s Forlags kittelbog om klinisk toksikologi er et must for læger, sygeplejersker og lægestuderende i arbejdet med at diagnosticere og behandle forgiftninger. Alle de danske forfattere til bogen er aktivt involverede i det Klinisk-Toksikologiske Center på Bispebjerg Hospital. “Toksikologi” er redigeret og bearbejdet til dansk efter “Churchill’s Pocketbook of Toxicology”.

  Læs mere
 • Visual Mnemonics for Pharmacology

  Visual Mnemonics for Pharmacology

  Visual Mnemonics for Pharmacology.

  Læs mere