Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Læs mere

Overhal dine konkurrenter indenom.

— Bilal Mirza
 • Bashir, A: Børne- & ungdomspsykiatri

  Bashir, A: Børne- & ungdomspsykiatri

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Voksenpsykiatri

  Bashir, A: Voksenpsykiatri

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Basisbog i psykiatri, Munksgaard

  Basisbog i psykiatri, Munksgaard

  Bogen indeholder en grundig gennemgang af de mest almindelige psykiatriske sygdomme. Desuden er der et kapitel om misbrug af alkohol og euforiserende stoffer, samt om retspsykiatri. For at gøre indholdet levende og relevant, er teksten suppleret med realistiske sygdomsbeskrivelser.

  Læs mere
 • Borderline-behandling og modoverføring

  Borderline-behandling og modoverføring

  Specielt fokuseres på håndtering af modoverføring, dvs. terapeutens ofte voldsomme følelsesmæssige reaktioner på borderlinepatientens provokerende og tidvist svært acceptable adfærd. Bogen anviser en måde at betragte og håndtere modoverføring på, der på én gang accepterer terapeutens reaktioner og peger på muligheder for at udnytte disse reaktioner terapeutisk i forhold til patienten.

  Læs mere
 • Børne- og ungdomspsykiatri

  Børne- og ungdomspsykiatri

  Der kan være mange grunde til, at børn og unge havner i fastlåste situationer, hvor de kan have brug for støtte til at finde en vej videre i deres liv. Men det som umiddelbart forekommer problemfyldt, adfærdsvanskeligt eller sygt, er faktisk en invitation til at forstå det umiddelbart uforståelige og til at handle på måder, der kan gøre en forskel, og som er med til at skabe udvikling.

  Læs mere
 • Børne- og ungdomspsykiatri, 2. udgave

  Børne- og ungdomspsykiatri, 2. udgave

  Børne- og ungdomspsykiatri drejer sig om, hvordan man diagnosticerer og behandler psykiske sygdomme hos børn og unge. Denne 2. udgave af lærebogen i faget er gennemgribende revideret, og behandlingsprincipperne er opdateret. Bogen følger ICD-10-diagnose-systemet. Gennem talrige sygehistorier ses både diagnosticering og behandling af forskellige psykiske sygdomme.

  Læs mere
 • Clinical Child Psychiatry, 3rd Edition

  Clinical Child Psychiatry, 3rd Edition

  Making a psychiatric diagnosis in children can be challenging: some clinicians say the incidence of some childhood disorders, such as bipolar disorder and ADHD, is over-diagnosed while others saying they are undiagnosed, undertreated, and are a large burden on society. The drug treatment of child psychiatric disorders can also be controversial in children and adolescents.

  Læs mere
 • Companion to Psychiatric Studies

  Companion to Psychiatric Studies

  A new edition of a classic textbook now published for the first time with colour. Covering the entire subject area [both basic sciences and clinical practice] in an easily accessible manner, the book is ideal for psychiatry trainees, especially candidates for postgraduate psychiatry exams, and qualified psychiatrists.

  Læs mere