Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Læs mere

Never forget that it is not a pneumonia, but a pneumonic man who is your patient.

— William Withey Gull
 • Dynamisk psykiatri

  Dynamisk psykiatri

  Den overordnede målsætning for arbejdet med denne udgave har været at gøre Dynamisk psykiatri til en ny og i faglig henseende endnu stærkere lærebog forankret i en psykodynamisk og human-videnskabelig psykiatrisk tradition. Det er blevet til den hidtil mest omfattende revision i bogens foreløbigt 15-årige historie.

  Læs mere
 • Etniske minoriteter

  Etniske minoriteter

  Bogens formål er at give læseren nogle værktøjer til at forstå, hvad der udspiller sig i mødet mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, dvs. et kulturmøde. Kulturmødet er meget dynamisk - viden, erfaringer og synspunkter udveksles - forhandling finder sted - holdninger og adfærd kan ændres som et resultat af mødet. Kommunikationen er således central.

  Læs mere
 • Fokus på relationer – Psykiatri i praksis

  Fokus på relationer – Psykiatri i praksis

  Fokus på relationer handler om at arbejde med relationer i psykiatrien: At kunne skabe en kvalitativ god og respektfuld relation til den psykisk syge er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring. Det har stor betydning for den psykisk syges recoveryproces at få hjælp til at kunne indgå i relationer til andre mennesker, i særdeleshed til det nære netværk af familie og venner.

  Læs mere
 • Fra patient til person

  Fra patient til person

  De fleste mennesker, som får alvorlige psykiske lidelser, kommer sig igen. Men hvad er det, der hjælper? Med udgangspunkt i interview med mennesker, der har svære psykiske lidelser, diskuterer den svenske psykolog Alain Topor disse menneskers egne erfaringer og viden om, hvad de selv gør for at komme sig eller få det bedre, og hvad andre kan gøre for at støtte dem.

  Læs mere
 • Fysisk helbred blandt psykisk syge, FADL

  Fysisk helbred blandt psykisk syge, FADL

  ”Fysisk helbred blandt psykisk syge” er ment som en undervisningsbog og et opslagsværk, som den praktiserende læge og det specialiserede sundhedsvæsen (både psykiatri og somatik) kan bruge, når der er brug for konkret vejledning i at forebygge og behandle fysiske helbredproblemer og somatisk sygdom blandt psykisk syge patienter.

  Læs mere
 • Grundbog i psykiatri

  Grundbog i psykiatri

  Grundbog i psykiatri er en moderne fremstilling af hele spektret af psykiske sygdomme. Med mennesket i centrum beskrives alle lidelser omtalt i WHOs diagnoseliste ICD 10. Fremstillingerne af de enkelte sygdomme og deres behandling følger de mest moderne retningslinjer, og der lægges vægt på, at alle kliniske beslutningsprocesser og behandlinger er evidensbaserede – dvs. en integration af den bedste forskning.

  Læs mere
 • Helt – ikke stykkevis og delt

  Helt – ikke stykkevis og delt

  Bogen giver en indføring i psykiatrisk sygepleje og de mest almindelige sygdomstilstande og fænomener, som fører til psykiske lidelser. Ved siden af den teoretiske og forskningsbaserede viden om psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed vies både personales og patienters erfaringer stor plads. Bogen har derfor en solid forankring i praksis.

  Læs mere
 • Heroinafhængighed, FADL

  Heroinafhængighed, FADL

  Vi ved, at heroinafhængighed fører til en medicinsk forstyrrelse, som påvirker hjernens stressregulering. Denne forstyrrelse kan behandles effektivt med vedligeholdelsesbehandling, som mindsker dødelighed, sygelighed, kriminalitet og stofbrug. Gevinsten for samfundet ved vedligeholdelsesbehandling er stor. Bogen består af tre dele.

  Læs mere