Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Læs mere

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • Nielsen, Y: Børnepsykiatri-noter

  Nielsen, Y: Børnepsykiatri-noter

  Skrevet af stud.med. fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Pedersen, M: Pyskiatri Sygehistorier

  Pedersen, M: Pyskiatri Sygehistorier

  7 Sygehistorier. Scannet af Læge Mads Møller Pedersen.

  Læs mere
 • Psychiatry at a Glance

  Psychiatry at a Glance

  Psychiatry at a Glance is an up-to-date, accessible introductory and study text for all students of psychiatry. It presents ‘need-to-know’ information on the basic science, treatment, and management of the major disorders, and helps you develop your skills in history taking and performing the Mental State Examination (MSE).

  Læs mere
 • Psychiatry, 2nd Edition

  Psychiatry, 2nd Edition

  Following in the footsteps of the groundbreaking first edition, this second edition of Psychiatry is a comprehensive textbook of mental health that brings its subject alive with numerous case studies, images and photographs, and short references from the arts, history, and philosophy. These not only facilitate learning and memorisation, but also highlight the subjective experience of mental illness.

  Læs mere
 • Psykiatri: Personlighed

  Psykiatri: Personlighed

  Noter fra Undervisning.

  Læs mere
 • Psykiatri: Skizofreni

  Psykiatri: Skizofreni

  Noter fra Undervisning.

  Læs mere
 • Rapid Psychiatry, Wiley

  Rapid Psychiatry, Wiley

  Rapid Psychiatry is the fifth title in the Rapid series of short revision notes books, covering key information in a simple and easily accessible format, using a mnemonic to aid recall. This book provides an excellent revision tool in the run-up to exams, but is also useful for clinical students working on Psychiatry attachments.

  Læs mere
 • Svendsen, S: Noter i Psykiatri

  Svendsen, S: Noter i Psykiatri

  Dette kompendium dækker fuldt og helt pensum i både psykiatri og psykofarmakologi. Skrevet af stud.med. Stefan Svendsen fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • The American Journal of Psychiatry

  The American Journal of Psychiatry

  PsychiatryOnline is a powerful web-based portal that features DSM-5™—the most widely used psychiatric reference in the world—and The American Journal of Psychiatry as the cornerstones of an unsurpassed collection of psychiatric references from American Psychiatric Publishing, the most trusted and respected name in psychiatric publishing.

  Læs mere
 • Wegener, G: Kompendium i Voksenpsykiatri

  Wegener, G: Kompendium i Voksenpsykiatri

  Nærværende kompendium er et forsøg på at koncentrere nogle væsentlige begreber fra voksenpsykiatrien. Kompendiet læner sig meget op ad lærebogen “Klinisk Psykiatri”, Munksgaard 1994 samt ICD-10 - flere referencer er gjort direkte hertil. Jeg er således de pågældende kapitlers forfattere tak skyldig. Jeg har prøvet at trække de væsentligste træk frem omend mange begreber kan synes ufuldstændigt behandlet (fx psykofarmakologien).

  Læs mere