Psykologiundervisningen tager udgangspunkt i menneskets sundhed og sygdom.

Hovedformålet med faget og dets placering i studiet er, at det skal give de nødvendige forudsætninger for at starte en udvikling hos den studerende med det sigte, at den studerende gennem sit studieforløb lærer at placere den menneskelige psyke i en helhedspræget relevant relation til de øvrige fags overvejende somatiske og tekniske indhold.

Læs mere

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • Den motiverende samtale i teori og praksis

  Den motiverende samtale i teori og praksis

  Bogen handler om hvordan man i samtaler, metodisk og professionelt, kan motivere mennesker til forandring. Den motiverende samtale er en evidensbaseret og internationalt anerkendt metode, og bogen tager afsæt i nyeste forskning inden for området. Målet er at præsentere læseren for et teoretisk fundament og en række effektive værktøjer, som kan bruges i praksis.

  Læs mere
 • Den oversvømmede hjerne

  Den oversvømmede hjerne

  Informationsteknologien har på kort tid fyldt vores hverdag med et mylder af indtryk og valgmuligheder. Hvordan har vi kunnet tilpasse os til denne enormt hurtige forandring, når vi grundlæggende fødes med den samme hjerne, som et stenaldermenneske blev født med for 40.000 år siden? Hvorfor klarer nogle mennesker den øgede informationsmængde bedre end andre?

  Læs mere
 • Den personlige samtale

  Den personlige samtale

  Indføring i kommunikation - Kravene til bedre information og kommunikation skærpes og i denne bog beskrives de generelle forudsætninger for gode professionelle og personlige samtaler. Denne anden udgave er opdateret med bl.a. betydningen af det anerkendende aspekt i samtalen, og der er tilføjet et kapitel om det særlige i at samtale med børn.

  Læs mere
 • En bog om hukommelsen

  En bog om hukommelsen

  Men denne bog med den nyeste viden gør op med nogle af vores fasttømrede forestillinger om hukommelsen. Hukommelsen er ikke i sin natur en utilstrækkelig størrelse, men derimod uhyre kompleks og mangesidig. Hukommelsen spiller en langt større rolle i vores liv, end vi normalt gør os klart, og den er hele tiden i gang, ofte uden at vi tænker over det. Når vi er i supermarkedet, når vi er på arbejde.

  Læs mere
 • Et liv i kaos

  Et liv i kaos

  Bogen belyser tilstandens mange aspekter i voksenlivet: fra det kliniske udtryk og prognose, neuropsykologiske aspekter og behandlingsplanlægning, til den voksnes møde med behandlingssystemet, med de sociale myndigheder og med kriminalforsorgen.

  Læs mere
 • Fedmens psykologi

  Fedmens psykologi

  Psykologisk fedme er den mekanisme, der får dig til at trøste dig med mad, fedt, slik og kager, så du bliver overvægtig, tyk eller fed. Bogen indeholder en lang række opgaver og redskaber, der vil gøre dig mere bevidst om dig selv og årsagerne til din overvægt. Ved at arbejde med bogens opgaver begynder du en proces, hvor du erstatter dit nuværende spisemønster med et skabende, kreativt og anderledes indholdsrigt liv.

  Læs mere
 • Forebyggelse af psykiske sygdomme

  Forebyggelse af psykiske sygdomme

  Forebyggelse af psykiske sygdomme er skrevet til alle med seriøs interesse for psykiske sygdomme og psykiatri, dvs. politiske og administrative beslutningstagere og planlæggere samt fagfolk indenfor psykiatrien og deres samarbejdspartnere.

  Læs mere
 • Forstå og forebyg vold

  Forstå og forebyg vold

  Vold er et voldsomt ord og sætter ofte billeder i gang om en voldsmand og et offer. Men forfatterne definerer vold sådan: ”Det er oplevelsen af en handling, der er det vigtige, ikke hensigten med den.” Holdningen i bogen er derfor, at hvis ansatte føler sig truet eller krænket på arbejdet, er det arbejdspladsens ansvar at iværksætte voldsforebyggende tiltag.

  Læs mere
 • Glenting, J: Sundhedspsykologi notater

  Glenting, J: Sundhedspsykologi notater

  Notaterne svarer til en udvidet ordliste, begreberne til fagets terminologi er kort beskrevet/defineret og sidehenvisning til lærebogen er angivet. Brug søgefunktionen i dokumentet hvis du leder efter en beskrivelse af et ord/model/begreb.

  Læs mere
 • Gyldne noter; Indholdsfortegnelse

  Gyldne noter; Indholdsfortegnelse

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Gyldne noter; Nøgleord

  Gyldne noter; Nøgleord

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Gyldne noter; Sundhedspsykologi

  Gyldne noter; Sundhedspsykologi

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere