Psykologiundervisningen tager udgangspunkt i menneskets sundhed og sygdom.

Hovedformålet med faget og dets placering i studiet er, at det skal give de nødvendige forudsætninger for at starte en udvikling hos den studerende med det sigte, at den studerende gennem sit studieforløb lærer at placere den menneskelige psyke i en helhedspræget relevant relation til de øvrige fags overvejende somatiske og tekniske indhold.

Læs mere

He’s the best physician that knows the worthlessness of the most medicines.

— Benjamin Franklin
 • Helbredets mysterium

  Helbredets mysterium

  Det grundlæggende spørgsmål i Helbredets mysterium er, hvorfor nogle mennesker overvinder modstand, kriser og voldsomme begivenhed uden at blive syge. Skyldes det forskelle i modstandskraft betinget af arv og miljø?

  Læs mere
 • Hævn, FADL

  Hævn, FADL

  Men er det nu rigtigt, at “den, der ler sidst, ler bedst”? Og har Robert F. Kennedy ret, når han udtaler: ”Don’t get mad, get even”? Eller skal vi hellere lytte til Gandhi: ”If everyone took an eye for an eye the whole world would be blind”, og Jens Stoltenberg efter Utøya-tragedien: ”Vi vil gengælde med demokrati, åbenhed og tolerance”?

  Læs mere
 • Introduction to Psychology

  Introduction to Psychology

  This 15th edition of Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology retains all the qualities which have established it as one of the leading psychology textbooks of the last 50 years: an accessible student-centered approach, a keen awareness of the latest research developments, and a thorough understanding of the classic landmark studies which have shaped psychology as an academic discipline.

  Læs mere
 • Introduktion til psykologi – Teori, Anvendelse

  Introduktion til psykologi – Teori, Anvendelse

  Som noget nyt beskriver bogen både teori, anvendelse og praksis, og den er således velegnet som grundbog på videregående uddannelser, hvor psykologi indgår som fag. Eksempelvis på en række mellemuddannelser og som introduktion til faget på universitetsniveau. Bogen kan også bruges på gymnasialt niveau, højskoler, aftenskoler – og ved kurser inden for erhvervslivet.

  Læs mere
 • Jungs analytiske psykologi

  Jungs analytiske psykologi

  Denne introduktion giver en grundlæggende forståelse af Jungs meget omfattende forfatterskab. Forfatteren har beskæftiget sig med Jung i over 30 år og giver her et overblik over den overordnede idemæssige sammenhæng, som ligger bag Jungs enkelte teoretiske udkast. Helt centralt står forestillingerne om komplekserne, Skyggen, Anima, Animus, det kollektive ubevidste, arketyperne og Selvet.

  Læs mere
 • Klinisk børnepsykologi

  Klinisk børnepsykologi

  Klinisk børnepsykologi giver et bud på, hvordan psykologer ansat inden for det kommunale område kan organisere, målrette og prioritere deres arbejde, så fagligheden udnyttes optimalt til gavn for børn og familier. Den viser også, hvordan den kliniske børnepsykologis faglighed kan forebygge effektivt, sammenhængende og forsvarligt, således at færre børn og unge henvises til psykiatrien.

  Læs mere
 • Klinisk neuropsykologi

  Klinisk neuropsykologi

  Et storværk om klinisk neuropsykologi. Hvad betyder neurologiske og psykiatriske skader og sygdomme i hjernen for vores tanker, følelser og intellektuelle færdigheder? Denne bog giver svarene i 40 kapitler. Bogen henvender sig til et bredt publikum, og både forfattere og redaktører har ønsket at forklare begreber og nødvendige fagtermer samt at forene enkelhed i beskrivelserne med et højt fagligt niveau.

  Læs mere
 • Klinisk sundhedspsykologi

  Klinisk sundhedspsykologi

  Målgruppen er primært de studerende ved sundhedsvidenskabelige og psykologiske uddannelser, som ønsker en bred indsigt i sundhedspsykologiske termer og problemstillinger. Endelig kan bogen inspirere til en tværfaglig tilgang til sundhedspsykologiske problemstillinger, som ofte er relevant for psykologer, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter.

  Læs mere
 • Kognitiv adfærdsterapi

  Kognitiv adfærdsterapi

  Kognitiv adfærdsterapi præsenterer et solidt fundament for den kognitive terapi og brugen af den. Selv erfarne kognitive adfærdsterapeuter kan med hjælp fra denne bog skærpe deres færdigheder inden for konceptualisering, udvide deres repertoire af terapeutiske teknikker, planlægge mere effektive behandlinger og rette op på problemer i terapien.

  Læs mere
 • Kognitiv terapi

  Kognitiv terapi

  Kognitiv terapi tilbyder såvel novicen som den erfarne terapeut en solid indføring i kognitiv terapi. Trin for trin opridser den kernen af de fundamentale principper, den kognitive terapi er baseret på og lægger fundamentet for udøvelsen af kognitiv terapi. De mange eksempler fra forfatterens egen patientbehandling fungerer som en realistisk og inspirerende demonstration af, hvordan kognitiv terapi fungerer.

  Læs mere
 • Krise og udvikling

  Krise og udvikling

  Første del af bogen omhandler barne- og ungdomsårenes kritiske udvikling og anden del den voksnes kritiske livsperioder. Tredje del omhandler den traumatiske krise og del fire katastrofepsykiatri og sene stressreaktioner. Bogen henvender sig i første række til alle, der arbejder med behandling af mennesker, men den er også af interesse for andre, der har lyst til at øge deres forståelse.

  Læs mere
 • Kærlighed og overlevelse

  Kærlighed og overlevelse

  Seksuelle overgreb forhindrer børn i at udvikle evnen til at skelne mellem fantasi og virkelighed. Derfor er indsigt i forholdet mellem udviklingen af børns seksualitet og seksuelle traumer nødvendig, hvis vi skal blive bedre til at forstå betydningen af dette. Med udgangspunkt i teoretisk psykoanalyse, psykoanalytisk terapi og tre gennemgående fortællinger viser forfatteren, hvorfor denne indsigt er nødvendig.

  Læs mere