En lægesekretær har mange forskellige opgaver i løbet af en dag. En stor del af arbejdet består af telefonsamtaler med patienter og offentlige myndigheder inden for sundhedssektoren.

Lægesekretærer kan både arbejde på hospitaler, på private sygehuse og i en lægepraksis. Hos den praktiserende læge har sekretæren ofte også sygeplejeopgaver i laboratoriet.

Læs mere

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

— Voltaire
 • Bevægeapparatet

  Bevægeapparatet

  Bevgeapparatets anatomi, fysiologi og sygdomslære. Bevægeapparatet er knogler, led, muskler og bindevæv som kan holde mennesket oprejst og sikre bevægelserne. Denne bog er bogseriens første, og ud over organernes opbygning og sygdomme beskrives kort menneskearten og generelle spørgsmål om sundhed og sygdom. Knogler, led, muskler og bindevæv gennemgås mht. anatomisk opbygning.

  Læs mere
 • Blod og lymfe

  Blod og lymfe

  Blod og lymfes indhold, fysiologi og sygdomslære. Blodets og lymfens bestanddele og funktion gennemgås. Kredsløbet og lymfesystemet beskrives kort. Der gives en oversigt over sygdomme i blod-lymfesystem. Mere udførligt beskrives blodmangel, blodtransfusion, leukæmi, blødningssygdomme (fx. hæmofili) og lymfesystemets sygdomme og undersøgelser.

  Læs mere
 • Den kompetente psykiater

  Den kompetente psykiater

  Medicinstudiet uddanner cand.med.’er – men allerede i det første job som læge forventes det, at man agerer som kommunikator, samarbejder, leder, administrator, sundhedsfremmer og professionel. Det spring har ikke alle det let ved. Selvom man som medicinstuderende har været i kliniske ophold, kender man reelt ikke den organisation, man bliver ansat i, og derfor heller ikke dens puls og vilkår.

  Læs mere
 • Fordøjelse

  Fordøjelse

  Fordøjelsens anatomi, fysiologi og sygdomslære. Først beskrives fordøjelseskanalens opbygning, fordøjelsen samt fødeoptagelsen og energistofskiftet, herunder vitaminer og mineraler. Derefter gives en oversigt over fordøjelseskanalens sygdomme, deres symptomer, undersøgelserne og deres behandling. Derpå følger afsnit om lever-galde-bugspytsygdomme.

  Læs mere
 • Hormoner

  Hormoner

  Hormoner og hormonkirtler: anatomi, fysiologi og sygdomslre. Bogen om hormoner beskriver de mange hormonsygdomme knyttet til hypofyse, hypothalamus, skjoldbruskkirtel (struma mm.), biskjoldbruskkirtler, binyremarv (herunder adrenalin), binyrebark (herunder steroidhormoner), æggestokke, testikler og bugspytkirtel (herunder diabetes).

  Læs mere
 • Infektion

  Infektion

  Mikrober, infektionssygdomme og hygiejne. Denne bogs speciale adskiller sig fra andre ved at tage udgangspunkt i mikrober og parasitter. Bogen indledes med et overblik over infektionssygdomme der skyldes bakterier, virus, svampe og parasitter, som har ramt forskellige organsystemer: øre-næse-hals, lunger-luftveje, tarmkanal, slimhinder, hud, centralnervesystem og blod mv.

  Læs mere
 • Kredsløbet

  Kredsløbet

  Hjertets og kredsløbets anatomi, fysiologi og sygdomslære. Bogen er inddelt i hovedafsnit om hjertets opbygning og funktion, hjertets sygdomme, vævenes blodforsyning (herunder blodtrykket), særlige blodkarområder (hovedet, arme og ben, mave-tarmkanalen og nyrerne) samt kredsløbssygdomme (herunder blodtrykssygdom).

  Læs mere
 • Medicinske forkortelser og akronymer

  Medicinske forkortelser og akronymer

  Hvad står fremmedartede forkortelser/akronymer som DIDMOAD, NK-LGLL, PIR-GAS og PUPPP for? Kan MBL betyde flere ting? Hvilken forskel er i betydning af Lif og LIF? Står PEG for forskellige ting på dansk og engelsk? Står et L i en given forkortelse for leucyl, leucocyte, leukemia, lymphoadenopathy, lymphocyte, lymphocytic, lymphotropic eller lymphoma?

  Læs mere
 • Nervesystemet

  Nervesystemet

  Hjernens og nervernes anatomi, fysiologi og sygdomslre. Bogen indeholder en detaljeret anatomisk beskrivelse af hjernen, hjernenerverne, rygmarven og rygmarvsnerverne og opdelingen i det somatiske nervesystem (som betjener skeletmuskulaturen) og det autonome nervesystem (som betjener indvolde og blodkar som er uden for viljens herredømme).

  Læs mere
 • Åndedrættet

  Åndedrættet

  Åndedrættets anatomi, fysiologi og sygdomslære. Lunger, brystkasse og åndedrætsbevægelserne beskrives. Åndedrættets regulering af ilt og kuldioxid forklares. Der gives et oveblik ove lungesygdommene, deres følgetilstande og de undersøgelser der foretages for at stille diagnose og give behandling. Derefter gennemgås astma, kronisk bronkitis, lungebetændelse, støvlunge, lungekræft og tobakssygdomme.

  Læs mere
 • Øjne

  Øjne

  Øjets anatomi, funktion og sygdomslære. Der gives først et overblik over øjet og synssansen. Derefter gennemgås øjets bygning og synssansen detaljeret, herunder synsmåling med synstavle. Farvesynet forklares med brug af farvebilleder. Der gives et overblik over øjensygdommene og af den almindelige øjenundersøgelse (med farvebilleder af nethinden).

  Læs mere
 • Øre-næse-hals: Anatomi, fysiologi og sygdomslære

  Øre-næse-hals: Anatomi, fysiologi og sygdomslære

  Øre-næse-hals: Anatomi, fysiologi og sygdomslære. Først gives et overblik over opbygningen af øre, næse, mund, svælg og strube. Derefter gennemgås en række sygdomme, undersøgelser og behandlinger for medfødte sygdomme, allergiske sygdomme, infektioner, godartede og ondartede svulster, samt læsioner og fremmedlegemer. Der er til sidst et sørligt afsnit om stemme, tale og sprog.

  Læs mere