Målsætningen med kurset er at formidle den socialmedicinske viden, enhver læge bør have som baggrund for patientkontakten ved undersøgelse, diagnose og behandling, dels ved patientkontakt i almindelighed, og dels ved særligt socialmedicinsk belastede patientgrupper.

Desuden er der afsat tid til feltarbejde i mindre grupper med udgangspunkt i socialmedicinske forhold i lokalsamfundet.

Læs mere

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • Arbejdsløs – Verdens Hårdeste Job

  Arbejdsløs – Verdens Hårdeste Job

  "Arbejdsløs - verdens hårdeste job" er skrevet af Pernille Marott og Viktor Harder og udgives i samarbejde med Min A-kasse. Bogen er en værktøjsbog, der ruster jobsøgende til at komme godt igennem tiden uden arbejde. Alle er velkommen til at downloade bogen gratis her. Hvis du er medlem af Min A-kasse, kan du få et fysisk eksemplar, hvis du henvender dig i a-kassen. Vi håber, at du får fornøjelse af bogen.

  Læs mere
 • Bashir, A: Medicinsk sociologi

  Bashir, A: Medicinsk sociologi

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Socialmedicin og rehabilitering

  Bashir, A: Socialmedicin og rehabilitering

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Sundhedspolitik

  Bashir, A: Sundhedspolitik

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Dansk Flygtningehjælp

  Dansk Flygtningehjælp

  Dansk Flygtningehjælp arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger.

  Læs mere
 • Dansk Socialrådgiverforening

  Dansk Socialrådgiverforening

  Dansk Socialrådgiverforening (DS) er et stærkt fagligt fællesskab for socialrådgivere. Fagforeningen blev grundlagt i 1938 og har i dag godt 15.000 medlemmer. DS er medlemmernes organisation og varetager socialrådgivernes interesser inden for bl.a. løn- og ansættelsesvilkår, karriere og kompetence, arbejdsmiljø samt uddannelsespolitisk.

  Læs mere
 • Effektivitet i sundhedsvæsenet

  Effektivitet i sundhedsvæsenet

  Denne bog stiller skarpt på samarbejdet mellem forskellige faggrupper på arbejdspladsen. Der er i øjeblikket en stærkt stigende interesse for produktivitet, effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor – specielt indenfor hospitalssektoren. I den forbindelse har den amerikanske forsker Gittells epokegørende arbejder vakt meget stor interesse i Danmark.

  Læs mere
 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting. The first section, ‘Epidemiology’, introduces the fundamental principles and scientific basis behind work to improve the health of populations.

  Læs mere
 • Etik og værdier i socialt arbejde

  Etik og værdier i socialt arbejde

  Når man arbejder på det sociale område, er det meget vigtigt at holde fast i, at vi skylder at sikre, at også mennesker, der falder uden for de almindelige rammer, har rimelige muligheder og gunstige betingelser for at skabe et liv, der er værd at leve. Det vi ikke må byde andre, er det samme som det, vi skylder andre. Det drejer sig ikke bare om at sikre mad, sundhed og tøj på kroppen.

  Læs mere
 • Folkekirkens Nødhjælp

  Folkekirkens Nødhjælp

  Folkekirkens Nødhjælp hjælper fattige mennesker med selv at kæmpe for deres rettigheder og ændre de strukturer og barrierer, der fastholder dem i fattigdom, sult og undertrykkelse. I alt for mange lande svigter regeringerne, når det drejer sig om at sikre den fattigste del af befolkningen mad, sundhed og retssikkerhed.

  Læs mere
 • Forebyggende sundhedsarbejde

  Forebyggende sundhedsarbejde

  Forebyggende sundhedsarbejde giver et solidt og tværfagligt teori- og metodegrundlag inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Bogen afspejler både emnets politiske bevågenhed, den voksende viden om praktiske tiltag og balancen mellem respekt for det enkelte menneskes deltagelse i varetagelsen af sin sundhed og samfundets opgaver.

  Læs mere
 • borger.dk

  borger.dk

  Her kan du læse om, hvad du som borger kan på borger.dk. I menuen finder du bl.a. information om, hvordan du bruger borger.dk, og hvor der er hjælp at hente, hvis du har spørgsmål til siden. Du kan også læse om idéen bag borger.dk.

  Læs mere