Målsætningen med kurset er at formidle den socialmedicinske viden, enhver læge bør have som baggrund for patientkontakten ved undersøgelse, diagnose og behandling, dels ved patientkontakt i almindelighed, og dels ved særligt socialmedicinsk belastede patientgrupper.

Desuden er der afsat tid til feltarbejde i mindre grupper med udgangspunkt i socialmedicinske forhold i lokalsamfundet.

Læs mere

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • Individ, institution og samfund

  Individ, institution og samfund

  Helhedsorienteret og sammenhængende introduktion til faget, Individ, institution og samfunds kerneområder og centrale begreber. Bogen er fyldt med eksempler og referencer, der kan skabe en forbindelse mellem de nye teoretiske konstruktioner og forståelser og det praktiske arbejde i institutionerne.

  Læs mere
 • Indvandring og integration

  Indvandring og integration

  Flemming Mikkelsens nye bog Indvandring og integration giver den første samlede fremstilling af et stort, men også meget spredt forskningsfelt. I fjorten kapitler præsenteres de temaer, der har optaget forskningen gennem de seneste tyve år.

  Læs mere
 • Innovation og ledelse

  Innovation og ledelse

  Den kompetente leder er sin egen læremester, før han er andres. Ledelse skal trænes, men vil du blive din egen læremester, uanset hvad du leder, skal du have indblik i din særlige måde at tænke på.Innovation og ledelse; hjernen som medspiller retter opmærksomheden mod lederens hjerne og de kognitive kompetencer, der ligger bag lederens opleve-tænke-handleevne.

  Læs mere
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Afdelingen har ansvar for undervisningen i administrativ medicin på lægestudiet. Målet med kurset er at give en basal indføring i begreber og metoder til beskrivelse af et sundhedsvæsens struktur, funktioner og resultater og en forståelse af de sundhedspolitiske og samfundsmæssige faktorer og processer.

  Læs mere
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Forskningen på Institut for Folkesundhedsvidenskab bidrager til det videnskabelige fundament for arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed og skaber øget indsigt i sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund. Desuden gennemføres biostatistisk og epidemiologisk metodeforskning.

  Læs mere
 • Klinik Journal: Socialmedicinsk

  Klinik Journal: Socialmedicinsk

  Den Socialmedicinske Journal.

  Læs mere
 • Klinisk socialmedicin og rehabilitering, FADL

  Klinisk socialmedicin og rehabilitering, FADL

  Denne lærebog i klinisk socialmedicin og rehabilitering er et produkt af et samarbejde mellem universiteterne og de klinisk socialmedicinske enheder i København, Århus og Odense. Lærebogens primære målgruppe er medicinstuderende. Lærebogen er dog skrevet med det formål, at også folkesundhedsvidenskabsstuderende og andre studerende på både bachelor- og kandidatniveau.

  Læs mere
 • Kofoed, P: Socialmedicin Kompendium

  Kofoed, P: Socialmedicin Kompendium

  Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat.

  Læs mere