Målsætningen med kurset er at formidle den socialmedicinske viden, enhver læge bør have som baggrund for patientkontakten ved undersøgelse, diagnose og behandling, dels ved patientkontakt i almindelighed, og dels ved særligt socialmedicinsk belastede patientgrupper.

Desuden er der afsat tid til feltarbejde i mindre grupper med udgangspunkt i socialmedicinske forhold i lokalsamfundet.

Læs mere

When fate arrives the physician becomes a fool.

— Arabic Proverb
 • Public Health: Career Choices That Make a Difference

  Public Health: Career Choices That Make a Difference

  Public Health: Career Choices That Make a Difference is the first book about public health workers, both current and future, and what they do. This book offers basic information for those considering a career in public health. This innovative title emphasizes key aspects of the work of different public health occupations and titles in order to provide an understanding of the tasks of public health jobs and careers.

  Læs mere
 • Rådet for Socialt Udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte

  Rådet for Socialt Udsatte er talerør for samfundets socialt udsatte og sætter fokus på den samfundsmæssige forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning samfundets overordnede politikker har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

  Læs mere
 • Social ansvarlighed – fra idealisme til forretningsprincip

  Social ansvarlighed – fra idealisme til forretningsprincip

  Bogens første del belyser teorier om social ansvarlighed ud fra et virksomhedsperspektiv. I anden del giver fremtrædende erhvervslederne deres bud på fremtidens udfordringer inden for social ansvarlighed.

  Læs mere
 • Social medicin Links 11

  Social medicin Links 11

  Kommer snart ...

  Læs mere
 • Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og det er vores opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

  Læs mere
 • Socialt arbejde – teorier og perspektiver

  Socialt arbejde – teorier og perspektiver

  Bogen er opdelt i to dele. Del I indeholder forskellige overordnede perspektiver på socialt arbejde: præsentation og diskussion af det sociale arbejdes felt, teorier om sociale problemer, medborgeropfattelser i socialpolitikken, udviklingen i den retlige regulering samt kundskabsformer og metodeopfattelser i socialt arbejde.

  Læs mere
 • Socialt arbejde i teori og kontekst

  Socialt arbejde i teori og kontekst

  Denne bog giver et solidt indblik i de centrale diskurser og teorier, der understøtter praksis i det sociale arbejde.

  Læs mere
 • Sociologi

  Sociologi

  Sociologi dækker det sociologiske kernestof i samfundsfag på A-niveau.Sociologi er inddelt i seks dele: Teoretiske perspektiver i sociologien Identitet og socialisering Social differentiering og samfundsforandringer Kommunikation, massemedier og politisk meningsdannelse Kulturelle mønstre Sociologisk metode.

  Læs mere