Undervisningens formål er – sammen med de nævnte parallelfag – at åbne de studerendes øjne for den medicinske forskningproces og for de usikkerheder, der knytter sig til megen medicinsk viden.

Statistiske beregninger spiller en stor rolle i den videnskabelige proces – også når det drejer sig om at omsætte forskningsresultater til praktisk handling.

Læs mere

In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

— Cicero
 • Statistik i ernæring og sundhed

  Statistik i ernæring og sundhed

  Statistik i ernæring og sundhed er en overskuelig statistikbog, der er skrevet til studerende på de natur- og sundhedsfaglige mellemlange videregående uddannelser og til professionellebrugere inden for samme område. Bogen er en anvendelsesorienteret gennemgang af statistisk analyse, og forudsætter ikke en stærk matematisk viden.

  Læs mere
 • Statistik i ord, Munksgaard

  Statistik i ord, Munksgaard

  Bogen introducerer de statistiske begreber og udtryk og baggrunden og meningen med disse, så man også bliver i stand til læse og forholde sig kritisk til det statistiske materiale, som indgår i de fleste videnskabelige artikler og fagbøger. Bogen gennemgår den bagvedliggende tankegang og de mest almindelige begreber inden for biostatistik.

  Læs mere
 • Statistik med Excel

  Statistik med Excel

  Statistik med Excel omhandler statistiske analyser baseret på funktioner i regnearksprogrammet Excel (Microsoft Office). Per Vejrup-Hansen viser, hvordan man med et standardprogram som Excel kan udføre en række forskelligartede analyser af fx spørgeskema-data og tidsserier. Samtidig forklares de grundlæggende kendetegn ved de statistiske metoder.

  Læs mere
 • Statistikbanken

  Statistikbanken

  Statistikbanken ® indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

  Læs mere
 • Statistikundervisning

  Statistikundervisning

  Denne side er udarbejdet til brug for undervisningen i dataanalyse (tidligere kendt under betegnelsen statistik) på CBS (HD-studiet).

  Læs mere
 • Universiteternes Statistiske Beredskab

  Universiteternes Statistiske Beredskab

  Danske Universiteter offentliggør hvert år nøgletal for sektorens aktiviteter i Universiteternes Statistiske Beredskab. Studienøgletallene (tabel F, G og H) offentliggøres i februar måned og omfatter oplysninger vedr. aktivitet, gennemførelse og internationalisering. De øvrige nøgletal (tabel A-E, I og K) offentliggøres i juni måned og omfatter bl.a. oplysninger vedr. økonomi, personale og ph.d.-aktivitet.

  Læs mere