Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i den videnskabsteoretiske baggrund for lægevidenskaben bredt set, både den basale naturvidenskabelige forskning og for den kliniske og samfundsmedicinske forskning. Herudover omfatter kurset områderne medicinsk filosofi og etik.

Af behandlede emner kan nævnes: moralfilosofi, etisk argumentation, den medicinske etiks grundbegreber, naturvidenskabelig tænkning og argumentation.

Læs mere

Not even the sky is the limit.

— Imran Parvaiz
 • At komme til sig selv, gad

  At komme til sig selv, gad

  En række forfattere sætter fokus på danske tænkere, forfattere og kulturpersonligheder, der i løbet af de sidste 150 år ikke bare har forholdt sig til begrebet dannelse, men tillige har bidraget afgørende til at præge det – positivt som negativt, filosofisk som folkeligt, litterært som politisk.

  Læs mere
 • Basal medicinsk skriveteknik

  Basal medicinsk skriveteknik

  Bogen henvender sig til såvel urutinerede forfattere af bacheloropgaver (professionsbachelorer og universitetsbachelorer) og kandidatspecialer indenfor medicinske og paramedicinske fag (odontologi, psykologi, sygeplejevidenskab, veterinærmedicin mfl.) som til mere eller mindre rutinerede forfattere af tidsskriftartikler, ph.d.-handlinger, doktordisputatser og bogkapitler.

  Læs mere
 • Bashir, A: Videnskabsteori; Meta-analyse

  Bashir, A: Videnskabsteori; Meta-analyse

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Videnskabsteori; RCT

  Bashir, A: Videnskabsteori; RCT

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Boye-Jacobsen, G: Videnskabsteori

  Boye-Jacobsen, G: Videnskabsteori

  Noter i Videnskabsteori.

  Læs mere
 • Bøgelund, J: Videnskabsteori

  Bøgelund, J: Videnskabsteori

  Noter i Videnskabsteori.

  Læs mere
 • Carranza, C: Medicinsk Filosofi

  Carranza, C: Medicinsk Filosofi

  Jeg har skrevet nogle yderst brugbare noter til bøgerne "Rationel Klinik" og "Medicinsk Filosofi".

  Læs mere
 • Carranza, C: Rationel Klinik

  Carranza, C: Rationel Klinik

  Jeg har skrevet nogle yderst brugbare noter til bøgerne "Rationel Klinik" og "Medicinsk Filosofi".

  Læs mere