Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i den videnskabsteoretiske baggrund for lægevidenskaben bredt set, både den basale naturvidenskabelige forskning og for den kliniske og samfundsmedicinske forskning. Herudover omfatter kurset områderne medicinsk filosofi og etik.

Af behandlede emner kan nævnes: moralfilosofi, etisk argumentation, den medicinske etiks grundbegreber, naturvidenskabelig tænkning og argumentation.

Læs mere

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • Dansk Filosofisk Selskab

  Dansk Filosofisk Selskab

  Dansk Filosofisk Selskab blev oprettet på en stiftende generalforsamling i København d. 20. marts 1999.Tanken bag selskabet er primært at styrke samarbejdet mellem de filosofiske miljøer på de højere uddannelses- og forsknings-institutioner i Danmark. Samtidig søger selskabet at styrke kontakten mellem de danske miljøer og den internationale filosofi, bl.a. ved medlemskab af internationale filosofiske organisationer.

  Læs mere
 • Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode

  Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode

  Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode er et tværfagligt videnskabeligt selskab der har til formål at fremme forskning, undervisning og udvikling inden for det medicinsk-videnskabsteoretiske fagområde (medicinsk filosofi og etik, klinisk beslutningsteori og forskningsmetodologi) i Danmark. Som stemmeberettigede (ordinære) medlemmer kan optages læger og andre personer.

  Læs mere
 • Den samfundsetiske udfordring

  Den samfundsetiske udfordring

  Den eksplosive forandring af det moderne globale samfund kaster os til stadighed ud i nye samfundsetiske udfordringer. Alle normer står konstant til diskussion. I bogen "]Den samfundsetiske udfordring" leverer sociologen og filosoffen Øjvind Larsen en systematisk gennemgang af de centrale filosofiske, politiske, retsteoretiske og sociologiske traditioner, der har præget den moderne samfundsetiske diskussion.

  Læs mere
 • Det Etiske Råd

  Det Etiske Råd

  Det Etiske Råd rådgiver Folketing og sundhedsmyndigheder samt skaber debat om etiske spørgsmål på det medicinske område.

  Læs mere
 • Eksistens og livsfilosofi

  Eksistens og livsfilosofi

  Livet er mere end teori om livet, og der vil altid være noget tilbage, når videnskaben har forsøgt at kortlægge tilværelsen. Det er det, denne bog med dens fortælling om udvalgte filosoffers livsfilosofi forsøger at indfange. Det drejer sig om at blive klog på livet, sig selv og sin næste. Det er en væsentlig kvalitet hos mennesker, der arbejder med andre mennesker i situationer, hvor de har allermest behov for opmærksomhed.

  Læs mere
 • Ethics: The Heart of Health Care

  Ethics: The Heart of Health Care

  Ethics: The Heart of Health Care — a classic ethics text in medical, health and nursing studies — is recommended around the globe for its straightforward introduction to ethical analysis. In this Third Edition David Seedhouse again demonstrates tangibly and graphically how ethics and health care are inextricably bound together, and creates a firm theoretical basis for practical decision-making.

  Læs mere
 • Etik – en praktisk synsvinkel

  Etik – en praktisk synsvinkel

  Etik – en praktisk vinkel præsenterer ni perspektiver på etik, som giver indsigt i grundlæggende temaer i etisk tænkning. Meningen er, at læseren tilegner sig et værktøj, som kan bruges til at analysere den praksis, man selv befinder sig i, og de dilemmaer og udfordringer, man kommer ud for i hverdagen.

  Læs mere
 • Etik i sundhedsvæsenet, Munksgaard

  Etik i sundhedsvæsenet, Munksgaard

  Som sundhedsarbejder vil man ofte stå i svære etiske situationer, hvor der skal træffes et vanskeligt valg. Men hvad kendetegner disse etiske situationer, og hvordan håndterer man dem som professionel i sundhedsvæsenet? Bogen henvender sig til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle, der jævnligt står over for svære etiske problemstillinger.

  Læs mere