Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i den videnskabsteoretiske baggrund for lægevidenskaben bredt set, både den basale naturvidenskabelige forskning og for den kliniske og samfundsmedicinske forskning. Herudover omfatter kurset områderne medicinsk filosofi og etik.

Af behandlede emner kan nævnes: moralfilosofi, etisk argumentation, den medicinske etiks grundbegreber, naturvidenskabelig tænkning og argumentation.

Læs mere

Disease increases in proportion to the increase in the number of doctors in a place.

— Mahatma Gandhi
 • Hvad er videnskabsteori

  Hvad er videnskabsteori

  Videnskaben gennemsyrer hele vores tilværelse. Vi forstår os selv og andre i lyset af videnskabelige teorier – som indbyggere i et land med en bestemt historie, som mennesker i en tid præget af globalisering. Hvad er videnskabsteori tager udgangspunkt i nutidens brogede videnskabelige landskab og fokuserer på, hvordan videnskab faktisk praktiseres.

  Læs mere
 • Kierkegaards univers – En guide til geniet

  Kierkegaards univers – En guide til geniet

  Johannes Sløk gør i denne bog på en forståelig og pædagogisk veltilrettelagt måde rede for, hvad der var anliggendet og tankeudviklingen bag Kierkegaards livsværk. Bogen er en uundværlig nøgle for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med Danmarks mest geniale og berømte tænker.

  Læs mere
 • Klinisk sygeplejeforskning

  Klinisk sygeplejeforskning

  For at sikre en ensartet og veldokumenteret pleje er der behov for evidensbaseret viden som baggrund for planlagt sygepleje. I bogens sidste kapitler er der fokus på, hvordan man i klinisk praksis vurderer forskningsresultaterne, før man kan træffe en beslutning om implementering. To af bogens forfattere har til det formål udviklet en model for klinisk beslutningstagen, som kaldes POMI.

  Læs mere
 • KU Forelæsning: Naturvidenskabelig tænkning

  KU Forelæsning: Naturvidenskabelig tænkning

  Københavns Universitet; Undervisningsmateriale fra Institut for Videnskabsteori.

  Læs mere
 • KU Forelæsning: Sandsynlighedsbegrebet

  KU Forelæsning: Sandsynlighedsbegrebet

  Københavns Universitet; Undervisningsmateriale fra Institut for Videnskabsteori.

  Læs mere
 • KU: Videnskabsteori Eksamensopgaver (1986-Ordning)

  KU: Videnskabsteori Eksamensopgaver (1986-Ordning)

  Scannet af Mads Møller Pedersen. Ganske nyttig til eksamens-læsning.

  Læs mere
 • Livsanskuelser

  Livsanskuelser

  Med denne lærebog foreligger for første gang en grundbog i livsanskuelser, der kan benyttes ved sundhedsuddannelserne i Danmark. Med sundhedspersonale tænkes især på plejepersonale og læger, men også på psykologer og præster såvel som andre grupper med tilknytning til sundhedssektoren. Begrebet livsanskuelser anvendes om menneskets tænkning angående dets eksistens.

  Læs mere
 • Når anerkendelse ikke er nok

  Når anerkendelse ikke er nok

  Anerkendelse er ikke altid nok. Når pædagoger, lærere, socialarbejdere og sygeplejersker anerkender et barn eller en borger som et unikt væsen med ret til forskellighed, risikerer hun at overse de sociale og økonomiske vilkår, der – trods de bedste politiske intentioner – kan indebære krænkende uligheder for den enkelte.

  Læs mere