Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i den videnskabsteoretiske baggrund for lægevidenskaben bredt set, både den basale naturvidenskabelige forskning og for den kliniske og samfundsmedicinske forskning. Herudover omfatter kurset områderne medicinsk filosofi og etik.

Af behandlede emner kan nævnes: moralfilosofi, etisk argumentation, den medicinske etiks grundbegreber, naturvidenskabelig tænkning og argumentation.

Læs mere

Not even the sky is the limit.

— Imran Parvaiz
 • Sundhedens filosofi

  Sundhedens filosofi

  Sundhedens filosofi giver en indføring i klinikkens og sundhedsvidenskabernes filosofiske hovedproblemer. En række af de mest markante teorier gennemgås med henblik på at kortlægge vores grundlæggende sundhedsforståelse.

  Læs mere
 • Svendsen, M: Videnskabsteori Kompendium

  Svendsen, M: Videnskabsteori Kompendium

  Igennem årene har jeg produceret og samlet en del noter, kompendier og lignende. Nogle er noterne er måske forældede - det må du selv lige checke!

  Læs mere
 • Væren og intet – Jean-Paul Sartre

  Væren og intet – Jean-Paul Sartre

  Væren og Intet udkom første gang på fransk i 1943 og er hovedværket i Sartres filosofi. Jean-Paul Sartre er af mange anerkendt som den største af de franske eksistentialister og der sættes ofte lighed mellem eksistenstialismen og Sartres udlæg af den. Væren og Intet er oversat til flere sprog, heriblandt engelsk og norsk, men først nu lægger den endelig i dansk oversættelse.

  Læs mere
 • Videnskab og forskning

  Videnskab og forskning

  Efter indledende kapitler om forskning, videnskab, videnskabelighed og forskningsetik behandles de faser, forskningsprojekter almindeligvis gennemløber. Størst vægt er lagt på forskningsmetoder; her præsenteres bl.a. kvalitative og kvantitative metoder, beskrivende undersøgelser, epidemiologiske undersøgelser, spørgeskemaer, interview og observation.

  Læs mere
 • Videnskabsteori – en grundbog til de pædagogiske fag

  Videnskabsteori – en grundbog til de pædagogiske fag

  Den pædagogiske forskning og videnskab har igennem tiderne været knyttet til forskellige videnskabstraditioner inden for især psykologi, sociologi og i de senere år også antropologi. Pædagogisk forskning og teori tager derfor stilling til og er et resultat af grundlæggende og almene konflikter og problemstillinger i 1900-tallets videnskabsteori.

  Læs mere
 • Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser

  Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser

  Videnskabsteori er en slags ”værktøjskasse”, der forøger ens muligheder for bevidst at reflektere over de spørgsmål, man er nødt til at stille sig, både når man præsenteres for viden produceret af andre, og når man er involveret i egne studie- eller udviklingsprojekter. Bogen giver et elementært grundlag for at forholde sig til disse ting.

  Læs mere
 • Videnskabsteori kompendium

  Videnskabsteori kompendium

  Kompendium i Videnskabsteori.

  Læs mere
 • Videnskabsteori, Munksgaard

  Videnskabsteori, Munksgaard

  Bogen er en letlæst men dækkende grundbog og vil kunne læses i tilknytning til forskningsmetodologi. Forfatteren gennemgår alle de centrale videnskabsteoretiske retninger, herunder positivisme, hermeneutik, fænomenologi og kritisk teori. Desuden bliver alle de væsentligste videnskabsteoretiske nøgleord udførligt behandlet fx viden, sandhed, begrundelse, teori, objektivitet osv.

  Læs mere