Formålet med undervisningen er at give en introduktion til læren om og anvendelse af biologisk variation hos mennesket og det genetiske grundlag herfor.
Der undervises i følgende emnegrupper: Menneskets arvemasse, monogene sygdomme og deres arvegange, kromosomsygdomme, genetisk variation, kortlægning af menneskets arvemasse, cancergenetik, multifaktorielle sygdomme, befolkningens arvemasse, forebyggelse og behandling af genetiske sygdomme.
Kurset i prænatal diagnostik og neonatologi afholdes i slutning af studiet, som et integreret undervisningsforløb mellem pædiatri, gynækologi/obstetrik og genetik.
Det er hensigten, at kliniske, terapeutiske og diagnostiske forholdsregler indenfor dette område præsenteres samlet.