Gynækologi ( gr. , “viden om kvinden”), inden for medicinen den specialitet som studerer sygdomme i kvindens kønsorgan, eksempeltvis livmoder , vagina og æggestokke . Gynækolog er en læge med specialistuddannelse inden for gynækologi. Gynækologi udgør sammen med obstetrik aktivitetsområdet kvindesygepleje og de fleste gynækologer er også obstetrikere.
Obstetrik (lat. ar obstetricia, af obstetrix, jordemoder) er den gren af medicinen som inkluderer det kvindelige bækkens og de kvindelige kønsorganers anatomi, graviditetens fysiologi og patologi, fødslens normale og abnorme gang, barnesengens (puerperiets) og amningens (laktationens) normale og sygelige forhold samt den obstetriske behandling og operationslæren.
Undervisningen er integreret med undervisningen i pædiatri på en række relevante områder: neonatalogi og hormonelle forstyrrelser. Den studerende skulle således været sikret et godt grundlag til de efterfølgende fire ugers ophold på de kliniske afdelinger.
På afdelingerne følger de studerende det daglige arbejde. Udover bed-side undervisning gives der undervisning i klinisk orienterede problemstillinger.
Formålet med kurset er at den studerende efter at have bestået eksamen er i stand til at varetage funktionen som reservelæge på en gynækologisk/obstetrisk afdeling.
Indholdet i undervisningen afspejler specialets mange facetter: svangerskab, fødsel og barsel, ufrivillig barnløshed, underlivsinfektioner, ufrivillig vandladning, underlivskræft, svangerskabsforebyggelse, blødningsforstyrrelser, gynækologisk kirurgi herunder bl.a. kikkertkirurgi.