Det samlede uddannelsesforløb ud over selve medicinstudiet og turnus er på 5 ½ år. To år i en såkaldt introduktionsstilling på en afdeling for intern medicin, to år i en undervisningsstilling på forskellige medicinske afdelinger, halvandet år som 1. reservelæge på en afdeling for intern medicin.
På en afdeling for intern medicin er der ofte mange forskellige typer patienter. Det er en slags fællesafdeling for sygdomme, der kan kræve medicinsk behandling. Man kan bl.a. finde patienter med lungesygdomme, hjertesygdomme og stofskiftesygdomme.
På afdelingen for intern medicin søger man først og fremmest at finde frem til, hvilken sygdom der er tale om. Kan den behandles umiddelbart, gøres dette. Eventuelt videresendes patienten til en specialafdeling (specialafdelingerne findes i de større byer).
Behandlingen er altid, hvis det overhovedet skønnes nødvendigt at behandle, medicinsk.
I de tilfælde, hvor en operation vil kunne løse patientens problemer, vil man henvise til en kirurgisk afdeling.
I nogle tilfælde vil afdelingen ikke kunne magte opgaven, enten diagnostisk eller terapeutisk. Der vil i sådanne tilfælde blive truffet aftale med patienten om overflytning til en specialafdeling.
På specialafdelingen findes særligt udstyr, og personalet vil være særligt uddannet.