Formålet med kurset er at give de medicinske studenter indsigt og viden om patologisk anatomi, et fag som på morfologisk grundlag udforsker de sygelige processer i celler og væv.

Den almene patologiske anatomi beskriver de generelle sygdomsprocesser, der danner grundlaget for den specielle patologiske anatomi, hvor sygdomsprocesser i de enkelte organer beskrives detaljeret.

Faget er et visuelt fag, der bygger på makroskopisk, mikroskopisk og elektronmikroskopisk påvisning af vævsforandringer til støtte for klinikerne ved den endelige diagnosticering af sygdomme og dermed valg af behandling.